Gå till innehåll

Köldmedia

Köldmedier är det vi i dagligt tal kallar freoner, ett "vardagsnamn" för klorfluorkarboner eller CFC, HCFC och HFC. Freoner har aldrig förekommit naturligt på jorden, de är helt och hållet skapade av människan.

Freoner har sedan 1950-talet använts som drivgas i bland annat sprayburkar, som köldmedium i kyl-, frys- och klimatanläggningar samt värmepumpar, vid tillverkning av skumplaster och vid kemtvätt.

Freonerna bryter ned det ozonskikt som finns i atmosfären och som skyddar jorden mot solens ultravioletta strålning. Om ozonskiktet försvagas når mer ultraviolett strålning jordytan och detta ökar i sin tur risken för till exempel starr och hudcancer hos människan. Även växtligheten påverkas negativt. Det är alltså förmågan att bryta ned ozonlagret i atmosfären som gör freonerna så farliga. Därför finns nu internationella överenskommelser om att sluta tillverka och använda dem.

Några regler om köldmedium som är bra att känna till:

1 januari 2015 ändrades regelverket till att det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent (CO2e) som avgör hur ofta läcksökningen ska göras istället för antal kilo köldmedier som tidigare.

Numer finns krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e (oberoende av antal kilon).

Från och med 1 januari 2017 är gränsen för inrapportering 14 ton CO2e eller mer.


Nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation av köldmedieanläggning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du informera miljö- bygg- och räddningsförvaltningen i god tid före installationen. Det samma gäller vid konvertering av köldmedieanläggning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Om bestämmelserna inte följs
En överträdelse av gällande bestämmelser gällande köldmedier kan leda till en miljösanktionsavgift. Vilka överträdelser som detta berör anges i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Mer information
Vid frågor är du välkommen att kontakta miljö- bygg- och räddningsförvaltningen.

Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen har skapat en hemsida där bland annat information om de nya reglerna finns samlad. Se följande länk:

Länk till http://alltomfgas.se/

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-24
Publicerad:
2023-04-24