Gå till innehåll

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en personlig service anpassad efter indiviens behov, där ledsagaren arbetar för att underlätta för den enskilde att vara delaktig i samhällslivet och genomföra aktiviteter.

Ledsagaren följer med och stöttar den enskilde på aktiviteter utanför hemmet.

Vem kan få ledsagare?
Du som är funktionshindrad kan ansöka om ledsagare. Kommunens LSS-handläggare gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp.

Den som är beviljad personlig assistans kan inte samtidigt få stödinsatser av ledsagarservice.

En ledsagare stöttar den enskilde i att delta i sociala aktiviteter och samhällsutbudet.

Du kan få hjälp med att tillexempel:

  • besöka vänner
  • promenera
  • delta i fritidsaktiviteter
  • besöka kulturaktiviteter

Insatsen är en personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Ledsagning ges i närmiljön. Omvårdnad ingår inte i ledsagarinsatsen.

Hur gör jag för att ansöka om ledsagning via LSS?
För att söka insatser via LSS tar du kontakt med en LSS-handläggare som ger dig mer information om ansökan. Du kan också söka direkt genom att fylla i ansökningsblanketten för insatser via LSS.

Ansökningsblanketten skickas sedan till:
Biståndsenheten
LSS
Gällivare Kommun
982 81 Gällivare

Vad kostar det?
Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Ledsagarinsatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter.

Vill du veta mera?
För mer information kan du vända dig till socialtjänstens LSS-handläggare via kommunens växel 0970- 81 80 00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-08-18
Publicerad:
2023-05-05