Gå till innehåll

Personlig assistans

Stödinsatsen personlig assistans beviljas till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov.

Personlig assistans innebär att den enskilde får individuellt utformade stödinsatser. Stödinsatser utförs av enstaka individ eller består av en mindre för uppdraget sammansatt personalgrupp.

Personlig assistans utförs i den enskildes hem, i skolan, på den enskildes arbetsplats och i vardagslivet i allt det som ett meningsfullt liv kan innebära.

För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 66 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.

Den som har rätt till stödinsatser för sina grundläggande behov har även rätt till stödinsatser för andra personliga behov.

Det kan till exempel vara insatser som:

 • att göra sig förstådd och/eller förstå vad andra säger
 • hygien
 • måltider
 • av och påklädning
 • olika fysiska vardagliga uppgifter som klädvård, städa och sköta om hemmet
 • praktiska vardagliga uppgifter som att tillexempel handla i en butik
 • förflyttningar
 • åka på resor
 • eller annan hjälp där en stöttande assistent behöver särskild kunskap om den funktionshindrades begränsningar, önskan och förutsättningar.

Personliga assistenter kompenserar och underlättar vardagen för människor med funktionsnedsättning.

Personliga assistenter arbetar med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsvariation.

Den personliga assistenten underlättar vardagen för individen man arbetar med, för att personen själv ska kunna utföra sina dagliga sysslor.

Det kan till exempel handla om att hjälpa till i hemmet, möjliggöra en aktiv fritid eller att avlasta personen i sitt arbete.

Du kan välja arbetsgivare för dina personliga assistenter:

 • av kommunens personliga assistansverksamhet
 • själv vara arbetsgivare åt assistansen med ekonomiskt stöd
 • en privat assistansverksamhet eller ett assistans kooperativ

Kommunen ansvarar ekonomiskt för all beviljad personlig assistans/ stödinsatser upp till 20 timmar per vecka.

Försäkringskassan betalar insatskostnaderna över 20 timmar i veckan genom assistansersättning för beviljade insatser av personlig assistans.

Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen.

Du kan också ansöka om insatsen direkt hos Försäkringskassan som du hittar via länkarna här nedanför.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-07-18
Publicerad:
2023-05-05