Gå till innehåll

Hjälp i hemmet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Om du är mellan 18-64 år och har en funktionsnedsättning eller psykisk hälsa kan du få stöd i hemmet för att underlätta vardagen. Insatsen boendestöd innebär att personal kommer hem till dig och ger stöd i ditt eget boende.

Hjälpen kan innefatta praktiskt stöd för att utföra vissa sysslor, till exempel

 • hjälp med inköp
 • sköta vardagsekonomin
 • hygien
 • städning i hemmet
 • kontakter med olika myndigheter

Målsättningen är att du med stöd från personalen ska träna dig att klara vardagssysslor självständigt.

Tanken är att boendestödet gör saker med dig, inte åt dig. Personalen kan också vara ett socialt stöd för dig i kontakten med anhöriga.

Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Om du vill veta mer om vilka former av hjälp i hemmet du kan ansöka om så kan du kontakta biståndsenehetens handläggare som gärna hjälper dig.

För att kunna bo kvar hemma trots ett funktionshinder kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att underlätta den funktionshindrades dagliga liv i bostaden. Behovet av anpassningsåtgärder ska vara långvarigt eller bestående.

Vilka åtgärder kan jag få bidrag för?
Bidrag lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Till fasta funktioner räknas till exempel att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, bredda dörröppningar.

Hur ansöker jag?
Bostadsanpassning ansöker du via blankett.
Till ansökan ska du bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägarens medgivande.

Vad gäller om jag inte äger min bostad?
När du ansöker om bostadsanpassning så ska du också lämna in medgivande från samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare att anpassningsåtgärderna får vidtas.

Vad gäller om jag flyttar?
Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

För mer information
Kontakta Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen som ansvarar för handläggningen av bidraget via kommunens växel 0970- 81 80 00

Som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård kan det ibland behövas extra insatser i omgivningen för att en individ ska kunna bli mer självständig.

Gällivare kommun har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Exempel på hjälpmedel:

 • Mobil lyft
 • Rullstol
 • Rollator
 • Duschstol
 • Gåbord
 • Toaförhöjning

Hur ansöker jag?
Hälso- och sjukvården ansvarar för att personer tillhandahålles hjälpmedel enligt gällande regelverk. För att en person ska få tillgång till ett hjälpmedel krävs en förskrivning. Landstinget och kommunerna har gemensam hjälpmedelspolicy och samverkan samt gemensamma riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. Hjälpmedelsförsörjningen är reglerad i ett samverkansavtal.

Eftersom hjälpmedelsförskrivning är en del av hälso- och sjukvården behöver den som förskriver hjälpmedel känna till och ta hänsyn till ett flertal författningar och bestämmelser bland annat patientsäkerhetslagen, patientlagen, patientdatalagen, lagen om medicintekniska produkter med flera.

Förskrivare är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, dietist, sjuksköterska, läkare, audionom och synpedagog.

Sidinformation

skylt
Socialtjänstens biståndsenhet

Telefontid:
måndag-fredag klockan 08:30-09:30

skylt
Samordningskontakt Arbetsterapeuter, sjukgymnaster
Hemsjukvård - Rebahaktörer

Telefontider:
måndag-fredag klockan 8.00-09.30

skylt
Samordningskontakt sköterskor i Hemsjukvården
Hemsjukvård - SköterskorSenast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-05-06