Gå till innehåll

Handikappkonsulent

Handikappkonsulenten är sekreterare i rådet för funktionshinderfrågor (RFF) och samarbetar med lokala handikappföreningar i Gällivare kommun. Handikappkonsulentet handlägger även ansökan om grund- och aktivitetsstöd till handikappföreningar i Gällivare kommun.

Handikappkonsulenten arbetar med övergripande funktionshinderfågor och bistår enskilda personer med viss rådgivning och information. Handikappkonsulenten arbetar inte med att driva enskilda individers ärenden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-03-29