Gå till innehåll

Daglig verksamhet

I enlighet med LSS-lagen kan den enskilde söka om daglig verksamhet. Syftet med insatsen är att ge personer med funktionsvariation ett arbete som ger livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.

Insatsen daglig verksamhet innebär:

Att förutsättningen för att få daglig verksamhet är att personen är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning.

Att erbjuda den enskilde ett meningsfullt arbete eller meningsfull sysselsättning utifrån önskemål och förutsättningar.

Att vi arbetar för att stärka personer att bli självständiga och delaktiga i sin arbetssituation så långt det är möjligt.

Att i en genomförandeplan struktureras den dagliga verksamhetens stödinsatser och sysselsättningar utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar, resurser och önskemål.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-05-07