Gå till innehåll

Genomförandeplan och dokumentation

Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskild person och därför

Vad är en genomförandeplan?

 • En genomförandeplan är en beskrivning för när, var, hur och hur ofta du ska få dina stödinsatser. Den beskriver vilka delmål och måluppfyllelser stödinsaterna ska arbeta sträva emot och uppnå.
 • Tillsammans med personal kan du vara delaktig i att uforma en beskrivande genomförandeplan som förklarar hur dina stödinsatser ska utföras för att tillgodose dina önskemål och behov. Du ska göras delaktig och samverka med personalen i arbetet med genomförandeplanen så långt det är möjligt.
 • I arbetet med genomförandeplanen samverkar eventuell företrädare, godman eller annan person som du vill ska delta.
 • Du har rätt att avstå från att delta i upprättandet av genomförandeplan.
 • Du får ett exemplar av genomförandeplanen när den är klar.
 • Genomförandeplanen ska hållas aktuell och följs upp regelbundet för att säkra den enskildes insatsers kvalitet och funktion.

Uppföljning

Uppföljningen av genomförandeplanen kan till exempel visa behov av att;

 • beskriva nya målsättningar
 • göra förändingar av stödinsaser på grund av nya faktorer/omständigheter
 • anpassning av kravnivån i tidigare planerad stödinsats

Genomförandeplanen formas i enlighet med IBIC och LSS/SoLlagstiftningar.

Vi vill att det stöd du får ska vara av god kvalitet och genomföras på ett korrekt sätt. Därför för personalen anteckningar om dig och de insatser du får.

All dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om och består av:

 • Genomförandeplan
 • Journalanteckningar

Varför dokumenterar personalen?

 • För att du ska få rätt stöd i din vardag
 • För att säkerställa att insatserna är av god kvalitet
 • För att kunna planera arbetet hos dig på bästa sätt
 • För att de enligt lagstiftningen är skyldiga att dokumentera

Vad och hur skriver personalen om dig?

Personalen dokumenterar det som är viktigt för att kunna ge bra stöd. Dokumentationen ska:

 • Ske på ett korrekt, väsentligt och ändamålsenligt sätt
 • Vara sakligt och lättförståeligt
 • Ske med respekt för din integritet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-05-05