Gå till innehåll

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i korttidshem

Din kortidsvistelse ger dig chans att vara med trygga vuxna i en annan hemmiljö. Din korttisvistelse kan också vara en möjlighet för dina anhöriga att få avlastning.

Du som vistas på kortidshemmet är oftast där i ett eller ett par dygn i månaden. I bland kan vistelsen vara flera dagar eller mer än en vecka.

Någon gång kan vistrelsen vara en månad och ibland en lite längre tid än så, Korttidsvistelse beror alltid på vad du behöver och vilka insatser som du beviljats av LSS-handläggaren.

Solkattens korttidshem är hemlikt inrett och sköts av trygg personal som skapar en trivsam och mysig samvaro.

Med stöd av Solkattens personal erbjuds du att ta del av samhällsutbudets nöjen och underhållning. Hos oss kan du till exempel delta i olika fritidsaktiviteter, sport, matlagning och bakning samt spel, pyssel, utflykter och annat utifrån dina egna förutsättningar och önskemål.

På korttidshemmet får du stöd och hjälp med de du behöver, personalen som arbetar på korttidshemmet .

På Solkatten får du kunnig hjälp med det du behöver av personalen som arbetar hos oss. Korttidsvistelse kan också vara en trygg självständighetsutvecklande träning inför att flytta hemifrån.

Korttidstillsynen dokumenteras lagenligt samt arbetar utifrån IBIC/BBIC och strukturerar stödinsatserna i genomförandeplanen som talar om hur insatser ska utföras.

Korttidshem är en insats som beviljas enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS och i vissa fall enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Insatsen på korttidshemmet baseras på dygnsbeslut, och dessa dygn kan vara regelbundet återkommande eller som en lösning vid akuta behov

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-05-06