Gå till innehåll

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att anhöriga till en person med funktionsnedsättning får avlastning ett antal timmar per månad, regelbundet, vid enstaka tillfälle och hela dygn.

Insatsen avlösarservice i hemmet innebär:

  • Att en person kommer till det egna hemmet och finns till hands under den tid den anhöriga inte är i hemmet, och ska göra det möjligt för anhö­riga att få avkoppling och göra syss­lor utanför hemmet. Exem­pelvis ägna sig åt syskon till barnet med funktionsnedsättning, utföra fritidsaktiviteter eller för att kunna resa bort.
  • Att insatsen ska kunna fås både som regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig alla tider på dygnet.
  • Att beroende på behov, och rätten till insats, så kan man få ett beslut om några timmar under en period av fyra veckor. Timmarna utförs av en person, en så kallad avlösare, som är anställd av kommunen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2023-05-04