Gå till innehåll

Vad ingår i en utredning?

Handläggaren behöver information för att utreda en ansökan om insats enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrde.

Utredning JmL LSS innehåller förutom sökandes uppgifter

 • Företrädares uppgifter
 • Vad avser ansökan
 • Målet och syftet med den sökta insatsen
 • På vilket sätt har ansökan kommit till kännedom.
 • Aktuella förhållanden
 • Barnperspektivet

Utredningen innehåller även sökandes

 • Funktionshinder/nedsättningar och dess konsekvenser
 • Hjälpmedel som sökande har behov av
 • ADL-beskrivning - det vill säga en beskrivning av hur det är för sökande kring olika aktiviteter i det dagliga livet

Utredningen omfattar även

 • Tidigare insatser
 • Nuvarande insatser
 • Övriga samhällsinsatser
 • Bakgrund och livshistoria

Utredningen omfattar vidare

 • En personkretsutredning där diagnos för personkrets 1 och 2 ska vara styrkt av läkare/psykolog och för personkrets 3 behövs också läkarintyg för bedömningen
 • Behovet av LSS-insatser

Personkretsutredning JmL LSS 1 § p. 3 innehåller följande

 • När uppkom funktionshinder
 • Vad är huvudorsaken till funktionshinder
 • Konsekvenser av funktionshinder
 • Är funktionshindret övergående
 • Omfattningen av funktionshinder
 • Hur påverkas den dagliga livsföringen
 • Leder funktionshinder till behov av hjälpmedel, personligt stöd, habilitering
 • I vilken omfattning utgör funktionshindret ett problem för sökande

Grundläggande behov

 • Kommunikation
 • Födointag
 • Toalettbesök
 • På- och avklädning
 • Bad och dusch
 • Övrig kroppsvård
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper i de grundläggande behoven

Övriga personliga behov

 • Förflyttningar
 • Matlagning
 • Inköp
 • Städ/tvätt
 • Livsstil/aktivitet/fritid
 • Boende
 • Träning/behandling
 • Medicinering
 • Sovtider
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper i de grundläggande behoven

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-11
Publicerad:
2023-05-04