Gå till innehåll

Utbildning

För att du som god man, förvaltare, förmyndare m.m. ska känna dig säker i ditt uppdrag, så behöver du ha utbildning och stöd i ditt uppdrag.

I början av ditt uppdrag

När du påbörjar ditt uppdrag som god man eller förvaltare och tar hand om förvaltningen av din huvudmans egendom, är det viktigt att du snabbt tar kontakt med huvudmannen, dennes släktingar, eventuell handläggare på socialtjänsten, hemtjänsten och personal på eventuellt särskilt boende.

Du bör också kontakta myndigheter och andra samhällsinstanser som huvudmannen har kontakt med (t.ex. Försäkringskassan, Skatteverket och banker) och meddela med att du nu är god man/förvaltare för huvudmannen.
Vid uppmaning av myndigheter och andra samhällsinstanser, så bör du också skicka in ditt registerutdrag. Detta är du "legitimation" på att du är god man/förvaltare till huvudmannen.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns en längre checklista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är bra att ha i början av ditt uppdrag.

Stöd i ditt uppdrag

I ditt uppdrag som god man/förvaltare, så är det alltid du själv som fattar beslut kring hur du skäder dittt uppdrag. Dock så kommer överförmyndarnämnden att stödja dig med uppdragets bestämmelser, upplysningar om lagstiftningen och hur den kan användas.

Mer hjälp, information, kunskapsbank och möjlighet att få kontakt med andra gode män och förvaltare kan du få via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ladda ner Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Bankföreningen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Svensk Värdepappersmarknad tagit fram en fördjupad informationsbroschyr Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Bankföreningen har också tagit fram faktablad med kortfattad information om vad som gäller för bankärenden för någon annans räkning:

Intressebevakaren

När du blivit god man eller förvaltare får du gå en grundutbildning. Här hittar du webbutbildningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Intressebevakaren är en extern utbildning för gode män/förvaltare, som tar upp många aspekter av ditt uppdrag. Det krävs att du använder ditt personliga bank-ID för att skapa ett konto/logga in.

Vi erbjuder fortlöpande information och utbildning, ta kontakt med Lapplands överförmyndarnämnd för vidare information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-05
Publicerad:
2024-04-05