Gå till innehåll

Lapplands överförmyndarnämnd

Lapplands överförmyndarnämnd är namnet på den gemensamma organisationen där Gällivare kommun är värdkommun sedan 1 januari 2023, tillsammans med Jokkmokk kommun och Pajala kommun.

Det innebär att

  • Den gemensamma nämnden och förvaltningen ingår i Gällivare kommuns organisation.
  • Genom samverkan vill kommunerna långsiktigt upprätthålla god kompetens, kvalitet och rättssäkerhet och minska sårbarhet.
  • Gällivare kommun ansvarar för att nämndens hantering av dess allmänna handlingar sker i enlighet med bestämmelser i de regelverk och förskrifter som gäller för nämndens verksamhet.
  • Gällivare kommun ansvarar för slutarkivering av nämndens allmänna handlingar.

Nämnden består av

Nämnden ska bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Samtliga samverkande kommuner utser en (1) ledamot och en (1) ersättare var.

Representant överförmyndarnämnden:
Roland Nirlén (S), ordförande
Sven Holmqvist (S), vice ordförande Jokkmokk
Anita Sköld (M), ledamot Pajala

Ersättare:
Håkan Kero (KD), Pajala
Lars-Ivan Toulja (SV), Jokkmokk
Vakant (MP ersättare)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-27
Publicerad:
2024-03-07