Gå till innehåll

Ekonomiskt bistånd

När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Handläggaren gör en beräkning som grundar sig på den riksnorm som Socialstyrelsen gett ut för hela landet. Riksnormen baseras på Konsumentverkets beräkningar över kostnader för olika hushållsstorlekar. Hänsyn tas också till de omständigheter som du eller din familj befinner sig i vid tiden för ansökan.

Ett beslut ska alltid fattas som ett bifall eller avslag till ansökan om försörjningsstöd. Ett avslagsbeslut meddelas alltid skriftligt och beslutet går att överklaga till Förvaltningsrätten.

När du skriver under ansökan godkänner du också att vi gör kontroller hos olika myndigheter och register. Alla som ansöker om ekonomiskt bistånd registreras i socialregistret.

Du har rätt till bistånd om du inte själv kan tillgodose ditt behov eller få det tillgodosett på annat sätt, och du måste ha gjort vad du kan för att klara dig själv. Din rätt till ekonomiskt bistånd kan komma att påverkas av:

 • Om du har pengar på banken, aktier eller annan tillgång måste du använda dessa först.
 • Om du är sambo, gift, eller registrerad partner.
  Då är denna person skyldig att försörja dig. Har båda försörjningssvårigheter ska ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans.
 • Har rätt till andra ersättningar.
  Du måste också ha sökt andra förmåner och ersättningar som du har möjlighet att få, till exempel a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd.
 • Du måste aktivt försöka bli självförsörjande.
  Bland annat innebär det att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och acceptera de åtgärder som Arbetsförmedlingen erbjuder samt att på egen hand aktivt söka arbete.
  Är du ej arbetsför, ska du vara sjukskriven samt uppvisa aktuellt läkarintyg.
 • I vissa fall är du skyldig att minska behovet av bistånd, till exempel sänka onormalt höga kostnader för din bostad.
 • Har andra tillgångar, till exempel bil eller om du äger din bostad.
  Då kan du behöva sälja tillgångarna för att använda pengarna till din försörjning.

På Socialstyrelsens hemsida kan du själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Om du inte uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått socialförvaltningen.

Socialförvaltningen kan göra en omprövning av beslutet. Om socialförvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten för prövning. Efter dom i Förvaltningsrätten har både socialförvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos Kammarrätten.

Du har rätt att få hjälp och information från socialförvaltningen i samband med överklagandet, ta då kontakt med din handläggare för ekonomiskt bistånd via växeln 0970-818 000.

Kontakt

För kontakt med handläggare för ekonomiskt bistånd ring via kommunens växel 0970-818 000 - handläggare träffas säkrast 8:30-9:30 vardagar.

Du kan även lämna namn, telefonnummer och vad ärendet gäller via växeln 0970-818 000 så blir du uppringd av handläggare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-02-07