Gå till innehåll

Ansök om god man eller förvaltare

Du kan ansöka själv om du fyllt 18 år. Även din make eller maka, din sambo eller dina närmaste släktingar kan ansöka åt dig.

Du kan ansöka själv om du fyllt 18 år. Även din make eller maka, din sambo eller dina närmaste släktingar kan ansöka åt dig.

Om överförmyndarnämnden, genom en anmälan, får reda på att du behöver en god man eller förvaltare gör nämnden en ansökan hos tingsrätten.

Ansökan kan göras av:

 • Den som behöver god man eller förvaltare
 • Make / Maka
 • Sambo
 • Registrerad partner
 • Barn
 • Syskon (ev. syskonbarn)
 • Överförmyndare

Ansökan ska innehålla:

 • Personuppgifter för den som ansökan avser.
 • Kontaktuppgifter till nära anhöriga.
 • Kontaktuppgifter till den föreslagne gode mannen eller förvaltaren, om ett förslag finns.
 • Vilka omständigheter som gör att godmanskap eller förvaltarskap behövs.
 • Redogörelse av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar eller andra svårigheter som motiverar godmanskap eller förvaltarskap.
 • Förklaring vad som har gjort att behovet av hjälp har uppstått just nu.
 • Beskrivning av den enskildes ekonomiska och sociala situation.
 • Beskrivning av vilka konkreta åtgärder/handlingar gode mannen eller förvaltaren förväntas utföra.
 • Ange även omfattningen av godmanskapet (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person).

Handlingar som tingsrätten behöver:

 • Ansökan från den enskilde eller nära anhörig.
 • Läkarintyg som visar den enskildes behov av god man eller förvaltare.
 • Närmast anhörigas samtycken (om den enskilde inte själv kan ansöka).

I vissa fall kan tingsrätten begära en social utredning som beskriver ditt behov av hjälp.

Vad kostar det att ha en god man eller förvaltare?

Din gode man eller förvaltare har rätt till skäligt arvode. Arvodet betalas normalt av dig som huvudman. I vissa fall betalar kommunen arvodet.

 

Ansökningsblanketter hittar du här

Sidinformation

skylt
Överförmyndarenheten

Kommunkontoret, Gällivare

Gällivare kommun Överförmyndarnämnden 982 81 Gällivare

Telefontider:
Mån 10.00-12.00 och Ons 13.00-15.00.

Eventuella besök ska bokas i förväg.


Senast uppdaterad:
2024-03-27
Publicerad:
2024-03-21