Gå till innehåll

Forsgläntan

Vård- och omsorgsboendet Forsgläntan ligger i det natursköna området kring Vassara älv och är en av Gällivares modernaste vård- och omsorgsboenden. Boendet har totalt 71 boenderum fördelat på 8 avdelningar: Tryggheten, Klokheten, Kunskapen, Rikedomen, Vetskapen, Erfarenheten, Närheten och Visheten.

Fakta:

Antal lägenheter: 71 lägenheter
Gemensamhetsutrymme: Ja
Handikappvänligt: Ja
Eget kök/pentry: Ja
Eget badrum/toalett: Ja
Tv/telefonuttag i lägenhet: Ja
Egen TV-licens: Ingår i gruppboendelägenheter
Kabeltv: Avgift fn. 75 kr/månad
Trygghetslarm: Efter individuell bedömning
Linne: Ingår
Förråd: Nej
Balkong/altan: Ja, samt tillgång till gemensam uteplats med grillmöjligheter
Höj- och sänkbar säng: I gruppboendelägenheter
Hemförsäkring/Allriskförsäkring: Ingår inte

Boendemiljö

Forsgläntan är en levande plats där de äldres hälsa och välbefinnande står i centrum. Boendets moderna teknik möter äldres behov och krav, särskilt människor med stora omsorgsbehov. Bland annat finns smarta golv som kan anpassas efter varje persons unika behov, exempelvis genom att tända upp lampor som gör det lättare att hitta under nattetid eller reagera och sända ett larm till personalen om golvet upptäcker att någon kan ha fallit.

Kost och måltider

På varje boende finns gemensam matsal där alla måltider serveras i en trivsam miljö. Frukost och kvällsmål lagas i det gemensamma köket på avdelningen. Lunch och middag tillagas i det kommunala bolaget Matlagets kök och levereras till boendet.

Hälso- och sjukvård

Alla enskilda har tillgång till läkare via hälsocentral. Läkaren kontaktas av sjuksköterska vid behov. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt. Fysioterapeut och arbetsterapeut finns att tillgå på vardagar. Läkemedel förvaras i låst skåp i varje lägenhet. Personal har delegering och ser till att medicineringen sköts enligt ordination.

Aktiviteter

På boendet bedrivs olika aktiviteter, vissa i samverkan med föreningar och Svenska kyrkan. Aktiviteter som till exempel bingo, sång-och musik, dans och andakt sker för samtliga boende som önskar vara med. På respektive avdelning utförs och planeras även för mindre aktiviteter, både i grupp och på individnivå.

Service

Forsgläntan rymmer träningsrum för boende och personal, lokaler för frisör, fotvård och ett sinnenasrum med ljusterapi och möjlighet till taktil massage.

Fotvårdare besöker våra verksamheter några gånger per år och det finns möjlighet att boka sig på detta. Du ska själv hålla med egen fotbalja och nagelsax/fil för skötsel av fötterna.

Samverkan med enskilda/anhöriga

Du kommer att ha en utsedd kontaktperson bland personalen på avdelningen som ansvarar för bland annat städningen, eventuella inköp, kontinuerliga träffar med dig/anhöriga, samt upprättande och uppföljningar av den individuella genomförandeplanen. Vi ser dina anhöriga/vänner som en viktig del/resurs i ditt liv, så bjud gärna in dem att delta i de vardagliga sysslorna.

Mål och kvalitetsarbete


På Forsgläntan arbetar vi aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen. Vi försöker utforma vår verksamhet utifrån våra enskildas individuella behov och arbetar utifrån genomförandeplaner.

Vårt arbete för att nå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en brukar-/anhörig enkät samt möjlighet att lämna in synpunkter kring vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna. Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-13
Publicerad:
2024-05-13