Gå till innehåll

Enen

Enens vård- och omsorgsboende ligger centralt beläget i Gällivare och omfattar verksamhet i form av särskilt boende. Enen har 48 lägenheter uppdelade på fyra avdelningar; Daggdroppen, Kristallen, Norrskenet och Regnbågen.

Fakta:

Antal lägenheter: 48 rum
Gemensamhetsutrymme: Ja
Handikappvänligt: Ja
Eget kök/pentry: Ja
Eget badrum/toalett: Ja
Tv/telefonuttag i lägenhet: Ja
Egen TV-licens: Ingår i gruppboendelägenheter
Kabeltv: Avgift fn. 75 kr/månad
Trygghetslarm: Efter individuell bedömning
Linne: Ingår
Förråd: Nej
Balkong/altan: Ja, samt tillgång till gemensam uteplats med grillmöjligheter
Höj- och sänkbar säng: I gruppboendelägenheter
Hemförsäkring/Allriskförsäkring: Ingår inte

Boendemiljö

Enens äldreboende ligger centralt i Gällivare och på baksidan finns en öppen trädgårdsyta.

Kost och måltider

På varje gruppboende finns gemensam matsal där alla måltider serveras i en trivsam miljö.

Hälso- och sjukvård

Alla enskilda har tillgång till läkare, som gör besök/rond på Enen. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå på vardagar.

Aktiviteter

På Enen bedrivs det olika aktiviteter, vissa i samverkan med föreningar och Svenska kyrkan. Gemensamt på vård- och omsorgsboendet anordnas ex. bingo, sång- och musik, boccia, gympa, dans och andakt. På respektive avdelning anordnas gemensamma aktiviterer för de boende med sittgympa, bakning, högläsning m.m. och även individanpassade aktiviteter.

Service

Fotvårdare och frisör besöker Enen kontinuerligt. Anhörigverksamhet finns i lokaler i huset.

Apotek, matvaruaffär, handel, caféer och restauranger finns på ett avstånd om ca 250 m. Enen har biblioteket i byggnaden bredvid.

Enen har gemensam tvättstuga för enskilda som väljer att tvätta själv.

Samverkan med enskilda/anhöriga

Kontinuerliga träffar med anhöriga/enskilda samt vid uppföljningar av individuella genomförandeplaner. För varje enskild utses en kontaktperson.

Mål och kvalitetsarbete

På Enen arbetar vi aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen. Vi försöker utforma vår verksamhet utifrån våra enskildas individuella behov och arbetar utifrån genomförandeplaner.

Vårt arbete för att nå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en brukar/anhörig enkät samt möjlighet att lämna in synpunkter kring vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna. Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-15
Publicerad:
2023-03-30