Gå till innehåll

Älvgården

Äldreomsorgen på Älvgården omfattar verksamhet i form av särskilt boende. Älvgården har 68 boenderum uppdelade på fyra gruppboendeenheter: Svedjan och Nybyggaren på plan 7. Rallaren och Flottaren på plan 6.

Fakta:

Antal boenderum: 57 rum
Lägenheternas storlek i kvadratmeter:
26 m2
Gemensamhetsutrymme: Ja
Handikappvänligt: Ja
Eget kök/pentry: Nej, anhörigkök finns att nyttja på plan 6
Eget badrum/toalett: Ja, i vissa boenderum
Tv/telefonuttag i lägenheterna: Ja
Egen tv-licens: Ingår
Trygghetslarm: Efter individuell bedömning
Linne: Ingår
Förråd: Nej
Balkong/altan: gemensam balkong finns på varje enhet samt tillgång till gemensam uteplats med grillmöjligheter.
Höj- och sänkbar säng: Ja
Hemförsäkring/ Allriskförsäkring: ingår inte.

Boendemiljö

Detta äldreboende ligger i ett naturskönt område med närhet till natur och hembygdsområdet. Boendet är beläget på Gällivare sjukhus.

Kost och måltider

På varje gruppboende finns gemensam matsal där alla måltider serveras i en trivsam miljö.

Hälso- och sjukvård

Alla boende har tillgång till en läkare, som gör besök på Älvgården1 gång/vecka samt vid behov. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå på vardagar.

Aktiviteter

På Älvgården finns det olika aktiviteter, vissa i samverkan med föreningar och svenska kyrkan. T ex sång- och musik, dans samt andakt

Varje vecka
Studieförbundet Vuxenskolan har aktiviteter tillsammans med boende; högläsning, sångstunder, samtal. Svenska kyrkan har andakt en gång i veckan. Någon från sjukhuskyrkan kommer varje Tisdag och har högläsning med boende. Ett anhörigkök, där anhöriga med sin närstående kan koka kaffe och umgås.Vid bra väder utevistelse med boende.

Service

I byggnadens finns det tillgång till café, lunchrestaurang, apotek och bibliotek. Fotvårdare och frisör besöker Älvgården kontinuerligt.

Samverkan med enskilda/anhöriga

Kontinuerliga träffar med anhöriga/boende samt vid uppföljningar av individuella genomförandeplaner. För varje boende utses en stödperson.

Mål och kvalitetsarbete

Arbetar aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen. Vi försöker utforma vår verksamhet utifrån våra brukares individuella behov.

Vårt arbete för att nå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en boende/anhörigenkät samt möjlighet att lämna in synpunkter kring vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna. Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-13
Publicerad:
2023-03-30