Gå till innehåll

Äldreboende

I Gällivare kommun finns fyra kommunala äldreboenden samt fyra särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. I dessa boenden finns det tillgång till omvårdnads - , hälso- och sjukvårdspersonal dygnet runt.

När du inte längre kan få dina behov av omvårdnad och säkerhet tillgodosedda i ditt hem, kan du ansöka om plats på vård – och omsorgsboende. Plats på vård- och omsorgsboende ansöker du om hos biståndshandläggaren i kommunen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kommunala äldreboenden

 1. Ansökan
  För att aktualisera behov av insatser kontaktar du biståndshandläggaren i kommunen. Biståndshandläggare utreder dina behov i samråd med dig och ansökan upprättas. Ansökan behandlas alltid med sekretess.
 2. Utredning
  Biståndshandläggaren utreder ditt behov av stöd och hjälp. För att kunna avgöra om du har rätt till insatser gör biståndshandläggaren en utredning och en individuell bedömning i varje enskilt ärende. Utredning inleds skyndsamt och utredningstiden varierar utifrån behov.
 3. Beslut
  Beslut beviljas utifrån var och ens speciella behov och syftet är att stödja förmågan att leva ett normalt liv. Biståndshandläggarens mål är att göra noggranna utredningar om vad och vem som ska kunna tillgodose dina behov.
  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.
 4. Genomförandeplan
  När du beviljas plats på vård- och omsorgsboende upprättas en genomförandeplan tillsammans med dig, eventuellt närstående/ god man och kontaktperson på det boende du kommer till.
  Genomförandeplanen utgår från:
  - de hemtjänstinsatser du blivit beviljad,
  - de behov och önskemål du har
  - samt dina egna resurser för att ge möjlighet att fortsätta leva ett gott liv.

Sidinformation

skylt
Socialtjänstens biståndsenhet

Telefontid:
måndag-fredag klockan 08:30-09:30

Senast uppdaterad:
2024-05-13
Publicerad:
2023-03-30