Gå till innehåll

Korttidsboende

På korttidsenhet vistas brukare tillfälligt under en begränsad tid. Korttidsenheten är för de som bor hemma och får hjälp av anhörig eller hemtjänst.

Fakta

Antal boenderum: 19 rum.
Möblerat: Ja, med säng, byrå, bord och stolar.
Gemensamhetsutrymme: Ja.
Handikappvänligt: Ja.
Eget kök/pentry: Nej.
Eget badrum/toalett: Ja.
Tv/Telefonuttag i lägenhet: Ja.
Trygghetslarm: Efter individuell bedömning.
Balkong/altan: Gemensam balkong finns.
Höj- och sänkbar säng: Ja.

På korttidsenheten arbetar vi utifrån individuell vård och serviceplanering där brukaren/anhörig är delaktig. Det innebär att vi upprättar en individuell genomförandeplan för varje gäst. Syftet är att den enskilde brukaren ska få en så individanpassad vård och omsorg som möjligt.

Vardagsrehabilitering - ett sätt att tänka

Personalen arbetar "med händerna på ryggen" som en del i rehabiliteringsarbetet. Det innebär att det brukaren klarar av att utföra själv ska denne också göra. Omvårdnaden av brukaren är en aktiv process, där resterande funktioner nyttjas och utvecklas. Rehabiliteringen är "insprängd" i de dagliga rutinerna (vardagsrehabilitering) till exempel vid hygien, måltidssituationen, påklädning samt vid förflyttningar.

Syfte: bibehålla/öka förmågan att utföra aktiviteter - ett socialt samspel.

Hur söker jag korttidsboende?

För att få en plats på korttidsenheten krävs ett biståndsbeslut av en biståndshandläggare.

Boendemiljö

Korttidsenheten är beläget på Gällivare sjukhus plan 5 A-hus. Det ligger i ett område med närhet till natur och hembygdsområdet.

Kost och måltider

På korttidsenheten finns gemensam matsal där alla måltider serveras i en trivsam miljö.

Hälso– och sjukvård

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå på vardagar. Läkarbesök gör gästerna vid sin ordinarie vårdcentral.

Aktiviteter

På korttidsenheten bedrivs det olika aktiviteter, vissa i samverkan med föreningar och svenska kyrkan.

Service

I byggnaden finns det tillgång till café, lunchrestaurang, apotek och bibliotek.

Mål och kvalitetsarbete

Arbetar aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen. Vi försöker utforma vår verksamhet utifrån brukarens individuella behov och verkar för ett vardagsrehabiliterande synsätt.

Vårt arbete för att uppnå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en brukar/anhörigenkät. Det finns också möjlighet att lämna in synpunkter om vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna. Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-02-16