Gå till innehåll

Demensboende

I Gällivare finns Björkdungen, Duvkullan, Tallbacken och Skogsbacken som särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. Det är 6-9 lägenheter/boende, totalt 40 lägenheter.

Fakta:

Boendemiljö

Gruppboendena är belägna på Gällivare sjukhus. Björkdungen och Duvkullan på plan 5 och Tallbacken och Skogsbacken på plan 2. På plan 2 finns en stor uteplats och övriga boenden har stora balkonger.

Lägenheterna är 20-26 kvm med toalett och dusch. I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng och sänglinne och handdukar ingår. Gemensamhetsutrymmena är kök och allrum.

Kost och måltider

Alla måltider sker i gemensam matsal. Frukost, mellanmål och kvällsmål tillagas på boendet. Lunch och middag kommer från Matlaget. Ibland tillagas även lunch eller middag på boendet. Det kan vara blodpalt, renkok, surströmming etc.

Service

I byggnaden finns tillgång till café, lunchrestaurang, apotek och bibliotek. Fotvårdsterapeut och frisör besöker boendena regelbundet

Hälso- och sjukvård

Läkare besöker enheten en ggr/vecka och vid behov. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Rehabiliteringspersonal kan kontaktas måndag-fredag.

Aktiviteter

Se socialt innehåll.

Samverkan med enskild, närstående och företrädare

Alla enskilda har en stödperson. Stödpersonen ansvarar att en genomförandeplan upprättas och följs upp i samverkan med enskild och närstående/företrädare. En tid efter inflyttning sker ett ankomstsamtal där den enskilde, närstående, stödperson, omvårdnadsansvarig sjuksköterska och enhetschef medverkar. Även rehabiliteringspersonal kan delta. Närstående är välkomna att kontakta oss när som helst. Anhörigträffar hålls.

Mål – och kvalitetsarbete

Vi arbetar i ett fastlagt system för avvikelsehantering. Vi arbetar också aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen och för att utforma vår verksamhet utifrån de enskildas individuella behov. Uppföljning görs varje år genom enkäter. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter via en blankett som finns på enheten.

Sidinformation

skylt
Demensboende

Källgatan (Gällivare sjukhus)

982 34 Gällivare

Kontakt till respektive gruppboende:
Duvkullan: 0970-81 83 62
Björkdungen: 0970-81 83 56
Tallbacken: 0970-81 83 88
Skogsbacken: 0970-81 83 86


Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-02-16