Gå till innehåll

Familjerådgivning och stöd

För dig som behöver stöd i din nära relation

Familjerådgivnigen arbetar med samlevnadsfrågor, framför allt i parrelationer. Alla människor kan få problem i sina nära relationer vid olika tidpunkter i livet. Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp oavsett om man lever själv, i par, har barn eller lever utan barn. Svårigheter kopplade till nära relationer kan även gälla avslutade relationer och outredda konflikter med sin ursprungsfamilj.

Samtalen ger möjlighet att tillsammans med familjerådgivaren formulera det som känns svårt, reflektera över situationen och finna konstruktiva lösningar utifrån era val.

Familjerådgivningen kan vara till stöd när det till exempel gäller

 • Kommunikation och förståelse
 • Negativa samspelsmönster och konflikter
 • Närhet och sexualitet
 • Att i ett tidigt stadie utveckla en relation och förbygga tänkbara problem
 • Hitta både praktiska och känslomässiga lösningar för bonusfamljen
 • När föräldraskapet ställer parrelationen på prov
 • Att hitta tillbaka till varandra på trygga grunder
 • Att en separation blir sund för alla parter
 • Akuta kriser

Familjerådgivningen kontaktar du via mail eller via telefon

Mailadress: familjeradgivningen@gallivare.se och lämna uppgift om hur du vill bli kontaktad.

Telefon: 0970-81 89 34.
Inga telefontider men om du vill kan du lämna meddelande på telefonsvararen så kommer du att bli uppringd eller om du önskar bli kontaktad via SMS.

Besöksadress: Prästgatan 1.
Efter bokad tid kan du besöka familjerådgivningen på Prästgatan 1.

 • Du blir erbjuden professionell och evidensbaserat samtalsstöd
 • Inga journaler förs
 • Samtalen förs under lagstadgad sträng sekretess
 • Familjerådgivning är avskild från annan kommunal verksamhet
 • Du har rätt att vara anonym
 • Kontakten söks frivilligt och på eget initiativ
 • Du eller minst en sökande måste vara folkbokförd i Gällivare Kommun
 • Du som söker måste vara över 18 år eller i vårdnadshavares sällskap
 • Samtalen är kostnadsfria
 • Frågor gällande minderåriga barns vårdnad, boende och umgänge och informationssamtal rekommenderas att du med fördel kontaktar familjerätten.

Hur kan ett samtal gå till?

Efter att vi kommit överens om en tid träffas vi på familjerådgivningen.

Ett första samtal är oftast en informationsinsamling för rådgivare och brukar ta ca 1 - 1 ½ timme. I det samtalet får ni berätta vad som känns svår och vad som upplevs som problematiskt i relationen. Ibland kan vi behöva träffas i var sitt samtal om ni söker som par eller i en familjekonstellation. Allt utifrån ert önskemål.

Vid nästkommande samtal försöker vi tillsammans utröna hur samspelsmönstren ser ut och hitta förutsättningar till positiva förändringarför att skapa trygga relationer. För att samtalen ska bli meningsfulla behöver alla parter vara beredda på att se på sig själv och sin roll i relationen.

Under hur många sessioner vi träffas ansvarar ni själva för. Det finns ingen gräns för hur många samtal man kan få vid Gällivare familjerådgivning och insatsen bygger på frivillighet.

När du kontaktar familjerådgivningen via mail sparas mailet så länge som krävs för att kunna hantera ditt ärende och raderas sedan omedelbart därefter.

Undertiden du har kontakt med familjerådgivningen sparas kontaktuppgifter samt noteringar som är nödvändiga för kontakten. Så snart kontakten är överenskommet avslutad eller att du inte haft kontakt med familjerådgivningen på tre månade förstörs samtliga anteckningar.

Verksamheten omfattas av stark sekretess, uppgifter kan aldrig användas i andra syften. Familjerådgivningen är skyldig att lämna statistikuppgifter till SCB årligen. Dessa är helt avidentifierade och kan aldrig kopplas till person.

Blir man hjälpt av familjerådgivning?
Det finns forskning som visar på att de flesta upplever en förbättring i relationen efter kontakten med familjerådgivningen och att effekten kvarstår över tid.

Vem söker familjerådgivning?
Alla med relationsproblem i nära relationer är välkomna till familjerådgivningen. Flertalet som besöker familjerådgivningen är barnfamiljer ur alla yrkes- och inkomstgrupper. Alla, gifta par, sambos, särbos separerade, oavsett sexuell läggning eller sexuell identitet kan söka stöd. Man kan även komma på enskilt samtal där fokus för samtalet då innebär en dialog om relationer.

Är problemen tillräckligt stora?
Det är dom egna upplevelsen som räknas. Generellt har man sällan kommit med ”för små problem” men det har ofta funnits en önskan om att man skulle ha kommit långt tidigare.

Kan minderåriga (under 18 år) komma själv på rådgivning?
Ja, men tillsammans med vårdnadshavare och eller att familjerådgivaren bedömer det som en lämplig insats. Specifika stöd som är anpassade speciellt för barn och unga finns inom andra verksamheter.

Kan familjerådgivningen hjälpa till när det förekommit våld?
För dig som blivit utsatt för våld finns möjlighet att samtala om dina upplevelser på familjerådgivningen.
Behöver du praktisk hjälp med till exempel skyddat boende, ekonomiska eller juridiska frågor kontaktar du med fördel socialtjänstens vuxengrupp. Kvinnojouren Nike kan också vara behjälplig.

Vem möter jag på familjerådgivningen?
Förnärvarande arbetar en socionom med bland annat utbildning i KBT steg 1 samt vidareutbildning i parterapi formen EFT -Emotionellt fokuserad parterapi.

Arbetar familjerådgivningen utifrån någon speciell metod?
Familjerådgivare använder sig av flera olika teorier och metoder utifrån vilken hjälp som efterfrågas. Dom mest centrala metoderna som används utgår från systemisk teori och anknytningsteori samt kognitiv beteendeterapi och där emotionellt fokuserad parterapi är tongivande i samtalen.

Anmälningsskyldighet
Familjerådgivningen är skyldiga att anmäla till socialnämnden om det i verksamheten uppstår kännedom eller misstankar om att ett barn far illa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-09
Publicerad:
2023-04-04