Gå till innehåll

Separation och skilsmässa

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Kriser hör till livet. Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp för att hitta vägar ur svårigheterna - både om man funderar på att separera/skiljas eller redan har bestämt sig.

Skilsmässa - att gå skilda vägar

Om man har bestämt sig för att gå skilda vägar blir det ofta en kaotisk tid där många praktiska beslut ska tas, särskilt om det finns barn i familjen.

För att kunna gå vidare med den nya relationen som separerad/skild kan man ibland behöva hjälp och stöd med detta, vilket erbjuds av Familjerådgivningen

Om man som föräldrar inte kan komma överens i frågor kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan man kontakta familjerätten för samarbetssamtal för att komma vidare.

Hur går en skilsmässa till?

Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i den kommun ni är folkbokförd. Man kan ansöka antingen enskilt eller gemensamt.

Om det finns minderåriga barn i äktenskapet, måste föräldrarna innan den definitiva äktenskapsskillnaden genomgå sex månaders betänketid. När betänketiden är över måste de anmäla om de vill fullfölja processen, i annat fall fortsätter äktenskapet.

Information och nödvändiga blaketter finns hos Gällivare tingsrätt eller på www.domstol.se Länk till annan webbplats.

Frågor gällande bodelning och ekonomiska frågor avseende den gemensamma ekonomin hänvisas till advokat eller jurist.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-03-30