Gå till innehåll

Familjehem

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De behöver komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek.

Som familjehem ger du barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det kan gälla en kortare eller längre tid beroende på barnets livs­situation. Det viktiga är att du kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro och att du har tid, utrymme och tålamod.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

En familjehemsplacering sker oftast, men inte alltid, med föräldrarnas samtycke och barnet placeras då enligt Socialtjänstlagen.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet/en, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj.

Vem kan bli familjehem?

Ett familjehem kan bestå av vuxna som är gifta, sammanboende eller ensamstående. Familjen ska leva under trygga och stabila förhållanden för att kunna erbjuda placerade barn en bra hemmiljö. Familjen kan bo i lägenhet eller villa, centralt eller på landsbygden. Man kan ha egna barn eller husdjur eller bara vara två vuxna i hushållet. Familjen bör ha erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är engagemang, tid och plats.

Vi gör alltid en familjehemsutredning där vi samlar information via intervjuer och hembesök samt gör en kontroll i social-, polis-, försäkringskassans- och kronofogdens register.

Vilket stöd får familjehemmet?

Som familjehem får ni stöd av familjehemssekreterare. Ni får alltid svar på frågor och funderingar och socialförvaltningen är ansvarig för placeringen och skyldig att följa upp hur det fungerar.

Vilken ersättning får jag som familjehem?

När du tar emot ett placerat barn får du en ekonomisk ersättning. Ersättningen består av två delar: arvode och omkostnadsersättning.
Arvodet är ersättning för de uppdrag du utför och grundar sig på barnets behov. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning-grundande och pensionsgrundande (ej tjänstepension). Arvodet är inte a-kasse-grundande och innefattar inte semesterlön eller semesterersättning.
Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som barnet medför, exempelvis mat, hygien, el och vatten.

Behöver jag några förkunskaper?

Det är viktigt att du har både tid och känslomässigt utrymme för ett barn. Det viktig är att du kan erbjuda en trygg och strukturerad vardag. Vi ställer inga krav på formell utbildning, familjehem åt Luleå kommun ges lämplig utbildning för det uppdraget du har som familjehem.

Kan jag jobba heltid samtidigt som jag är familjehem?

I de flesta fall kan du jobba heltid samtidigt som du är familjehem, men vissa uppdrag kräver att en i familjen är hemma på heltid eller deltid.

Hur lång tid tar det innan det att vi blivit godkännas tills att vi tar emot en placering?

Det kan gå snabbt eller ibland ta lite längre tid. Det beror på att vi vill matcha era resurser mot barnets behov på bästa sätt.

Hur länge stannar barnet hos oss?

Målet är att barnet ska flytta hem till sina föräldrar. Det står i socialtjänstlagen. Ibland kan barnet återvända hem till sina föräldrar efter en kort period i familjehem, ibland behöver barnet bo i familjehem hela sin uppväxt.

Kan vi får vårdnaden om barnet?

När ett barn bott en längre tid i sitt familjehem ska socialtjänsten överväga om de bör ansöka om vårdnadsöverflytt. Vid en vårdnadsöverflytt blir ni barnets nya vårdnadshavare, men barnet ärver inte er utan har kvar arvsrätten hos sina föräldrar. Vid en vårdnadsöverflytt är ni skyldiga att upprätthålla en kontakt mellan barnet och de biologiska föräldrarna.

Familjehemsutredning

När du anmält intresse görs en familjehemsutredning.

Utredningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam och familjehemsvinjetter.

I utredningen ingår hembesök, referenstagning, registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, LOB-registret och socialtjänsten. Samtal förs även med hemmavarande barn. Allt sammanfattas i en skriftlig utredning som ligger till grund för socialnämndens beslut.

När utredningen är klar träffas vi och går igenom vår bedömning. Både ni och vi kan när som helst under utredningen välja att avsluta den.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-03-31