Gå till innehåll

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Våld i nära relationer är vanligare än man tror och förekommer i alla samhällsklasser och grupper, oavsett klass, etnicitet, kulturell/religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Du som lever i en relation där du utsätts för hot och våld av närstående kan få stöd och hjälp av socialtjänsten, Polisen och frivilliga organisationer.

Viktiga telefonnummer

 • Gällivare kommun: 0970-818 000. Be att bli kopplad till socialsekreterare.
  Vid akuta ärenden efter kontorstid ring socialjouren 0970-818 212 eller polisen 112
 • Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
 • Gällivare Kvinnojour Nike: 0970-100 88
 • Polisen: 114 14
 • Sjukvårdsrådgivningen: 1177
Utsatt för våld i nära relation?

Våldet har många olika skepnader, oftast flera samtidigt, och den som utsätts har ofta mycket svårt att lämna relationen. Här ges några exempel på våld:

Fysiskt våld - handlar exempelvis om att slå, knuffa, bryta, sparka, bränna, skära, klämma, nypa, lugga, hålla fast, förhindra och ta strypgrepp.

Psykiskt våld - handlar exempelvis om kontroll, svartsjuka, anklagelser, kränkningar, hot, att skrämma, att förlöjliga, att ignorera, att förhindra sömn, att sprida falska rykten, att göra falska anmälningar med mer.

Ekonomiskt våld - handlar exempelvis om makt över pengar, att förhindra och försvåra jobb eller studier, att ta lån och skapa skulder.

Sexuellt våld - handlar exempelvis om att känna sig tvingad att utföra sexuella handlingar utan någon egen lust, att inte våga neka och att utföra sexuella handlingar som inte känns ok.

Materiellt våld - kan exempelvis handla om förstörelse av privata ägodelar, ofta i samband med svartsjuka. Det kan vara fotografier, kläder, brev och betydelsefulla minnessaker. Saker som ger möjlighet till kontakter med andra skadas eller förhindras ofta, exempelvis telefon, bilnycklar och liknande.

Socialt våld - handlar exempelvis om att förhindra social samvaro, vänskap och relationer med andra människor. Begränsa yttre kontakter och att medvetet skapa situationer för att isolera. Social kontroll. Låsa in, förhindra och försvåra.

Försummelse - handlar exempelvis om att inte låta någon annan får sina behov tillgodosedda, att avsiktligt låta en annan person få negativa upplevelser. Till exempel genom att ställa in duschen på kallt/hett vatten, inte ge medicin, inte hjälpa till/från toaletten, undanhålla mat/vatten (vanligt bland äldre personer).

Latent våld - latent våld är våld som bara fungerar i kraft av sin inneboende möjlighet. Den rädsla som många våldsutsatta lever i och den anpassning de ofta gör för att undvika våld, är latent våld. Det kan också handla om när du känner dig hotad och rädd på grund av någons starka ilska och aggressivitet som visas i dennes kroppshållning och kroppsuttryck.

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller där du utsätts för våld och hot om våld för att lära dig att lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Tillåts inte delta i vissa skolämnen eller i aktiviteter utanför skolan? Inte får bestämma själv över din framtid, ditt liv eller pressas/tvingas att gifta dig mot din vilja? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Du kan kontakta socialtjänsten eller polisen för att få stöd och hjälp. Är situationen akut, ring 112.

Är du orolig för en utlandsresa?
Du kan kontakta svenska myndigheter innan du reser. Läs mer på Regeringskansliets webbsida om familjekonflikt och familjerelaterat våld i utlandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterad information

Våldsamma personer har ofta ett beteendemönster som du tidigt kan upptäcka. Din partner kanske:

 • ​har ett ombytligt humör och blir lätt våldsam och aggressiv
 • är mycket svartsjuk
 • försöker att kontrollera dig och vill veta vem du talar med, sms:ar med och umgås med på sociala medier
 • försöker att förändra dig och skala bort det som är du
 • ringer dig mer än normalt, dyker upp på ditt jobb eller liknande
 • kan prata sig ur situationer och charmar omgivningen för att få som han eller hon vill
 • har en nedlåtande syn på kvinnor, om det är en man, och kallar till exempel lättklädda kvinnor för horor
 • får dig att känna dig dum, ointelligent, knäpp eller dålig
 • pressar dig att ha sex
 • får dig att undvika att träffa familj och vänner för att slippa konflikter med din partner
 • skrämmer dig med hjälp av våld eller ett hotfullt beteende
 • hotar med att skada sig själv eller ta sitt liv om du gör slut

Du måste komma ihåg att din partner har ett val. Personen i fråga kan välja att inte bryta ner dig eller slå, men gör det ändå.

Dokumentera – Spara sms och e-post, skriv dagbok och fotografera skador. Du har även rätt att kräva att dina skador fotograferas vid läkarbesök. Om du har bevis på kläderna, tvätta dem inte. Allt som kan bidra till en starkare bevisföring är bra att spara.

Anmäl – Polisanmäl våldet. Den som utsätter dig för detta utför en olaglig handling.

Packa – Om du tror att du kan behöva lämna relationen akut så är det bra att vara förberedd med en packad väska. Förvara väskan på en skyddad plats i ditt eget hem, hos en nära vän eller kanske på jobbet. Det viktiga är att förövaren inte hittar den och att du kan nå den dygnet runt. Väskan kan till exempel innehålla:

 • pass/ID
 • mediciner
 • bankkort och kontonummer
 • telefon- och adresslista
 • extra SIM-kort till mobilen
  OBS! Tänk på att smarta mobiler går att spåra. Är du inte tekniskt lagd så
  lämna din mobil hemma alternativt ha en helt annan, för förövaren okänd
  mobil i väskan.
 • kläder och hygienartiklar till både dig och eventuella barn

Socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp för den som önskar och känner sig utsatt eller utsätter andra. Den vanligaste formen av våld som socialtjänsten erbjuder hjälp mot är våld i nära relation. Det finns även andra former av våld som socialtjänsten jobbar med. Förutom stödinsatser kring våld i nära relation kan stöd och hjälp även ges mot hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel.

Socialtjänsten i Gällivare kan erbjuda hjälp i olika former:

 • Rådgivande samtal
 • Stödsamtal
 • Stöd i din föräldraroll
 • Stöd till dina barn
 • Ekonomisk hjälp
 • Hjälp med boende
 • Hjälp med myndighetskontakter

Tolk: Om du inte talar svenska, har talsvårigheter eller en allvarlig hörselnedsättning har du rätt till gratis tolk under utredningen hos polisen och under rättegången. Detsamma gäller vid kontakter med olika myndigheter, t.ex. socialtjänsten.

Som anhörig eller bekant kan du även få råd om hur du kan stötta en kvinna som är utsatt. Vi hjälper och stödjer även barn som berörs i situationen. Om du blir utsatt för hot eller våld, kontakta socialtjänsten för att prata med någon som lyssnar och tror på din berättelse.

Våld mot kvinnor är ALLTID ett brott. Gör en polisanmälan.

Kontakten med socialtjänsten som vuxen är frivillig och ligger under sekretess.

Barn som bevittnat eller själva utsatts för våld

De allra flesta barn är medvetna om vad som sker även om föräldrarna inte tror att de märker något. Barn märker fort när något inte stämmer i familjen men det är inte alltid de visar det eller ger uttryck för sina känslor. Att ett barn mår dåligt kan istället visa sig via deras beteende eller i lek.

Att bevittna våld innebär att:

 • Se våld
 • Höra våld
 • Se våldets efterverkningar som blåmärken, sönderslaget hem osv
 • Känna av stämningen i hemmet - att våldet ligger i luften", ansiktsuttryck osv.

Stöd och hjälp till barn som bevittnat våld

Det är viktigt att berätta för barn att våldet inte är deras fel och att de har rätt att känna som de gör. Det är viktigt att barn som behöver det får stöd och hjälp att hantera sina känslor och bearbeta sina upplevelser.

Socialtjänsten är skyldig att särkskilt uppmärksamma barns behov och verka för att tillgodose barns behov av trygghet och god omsorg.

Kontakt

För kontakt med socialsekreterare för Våld i nära relation ring via kommunens växel 0970-818 000 - handläggare träffas säkrast 8:30-9:30 vardagar.

Du kan även lämna namn, telefonnummer och vad ärendet gäller via växeln 0970-818 000 så blir du uppringd av handläggare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2022-12-21