Gå till innehåll

Ukraina och läget i omvärlden

Flagga Ukraina

bildtext

Ukraina och läget i omvärlden

Sidan uppdateras löpande

På denna sida hittar du länkar till myndigheter som informerar om läget i Europa och vad du kan göra för att bidra eller dämpa oro.

Gällivare kommun följer den aktuella händelseutvecklingen i Ukraina och har, tillsammans med övriga myndigheter i länet, en höjd beredskap för situationen och fortsätter att noggrant omvärldsbevaka och följa utvecklingen.

Samlad information från säkra källor om det aktuella läget

Krisinformation.se
Samlingssida med krisinformation från svenska myndigheter (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsverige.se
Länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Information om vad privatpersoner, myndigheter och företag kan behöva tänka på i dagens säkerhetspolitiska läge (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försvarsmakten
Säkerhetsläget i närområdet (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen
Regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Samlade svar på frågor om situationen i Ukraina och jodtabletter (stralsakerhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tro inte på allt du läser och dela inte okritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det viktigt att du är källkritisk och inte sprider vidare rykten och desinformation. Ta i första hand del av den information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser.

Bli inte lurad. En stark demokrati bygger på att individen är delaktig, välinformerad och källkritisk. Främmande makt kan utsätta Sverige för otillbörlig informationspåverkan som utmanar vår demokrati. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Läs mer på:

Skyddsrum

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige i olika typer av byggnader. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns en karta över alla skyddsrum i Sverige. Där finns även svar på de vanligaste frågorna om skyddsrum.

Hemberedskap. Du är en del av Sveriges beredskap. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Se till att ha hemma extra mat, vatten på flaskor och dunkar, radio som går på batterier, ficklampa och spritkök. Hitta checklistan på:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-04-20