Gå till innehåll

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro. Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte. 

Orosanmälan

Om det inte är akut fara använd vår e-tjänst

Under kontorstid
Ring via kommunens växel 0970-818 000 som hjälper dig att komma i kontakt med socialtjänsten.

Före och efter kontorstid samt helger
Ring Socialjouren 0970-818 212 - socialtjänsten ringer därefter upp dig och gör en bedömning om problemet är så akut att det inte går att invänta ordinarie arbetstid..

Om du tror att barnet befinner sig i akut fara - ring 112

Rådfrågning

Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt tt du måste kontakta socialtjänsten för att berätta om din oro för ett barn. Du an alltid rådfråga socialförvaltningens mottagning för barn och unga. Du ehöver inte berätta vilket barn det gäller och du får vara anonym.Du som har nmälningsplikt kan däremot inte vara anonym utan måste berätta vem du är.

Anonymitet

Som privatperson kan du kan välja att vara anonym när du gör en oros­anmälan.

OBS! Du kan inte vara anonym om du kontaktar kommunen via e-post eller om du uppger ditt namn vid kontakt med oss.

Barn som bevittnat eller själva utsatts för våld

De allra flesta barn är medvetna om vad som sker även om föräldrarna inte tror att de märker något. Barn märker fort när något inte stämmer i familjen men det är inte alltid de visar det eller ger uttryck för sina känslor. Att ett barn mår dåligt kan istället visa sig via deras beteende eller i lek.

Att bevittna våld innebär att:

  • Se våld
  • Höra våld
  • Se våldets efterverkningar som blåmärken, sönderslaget hem osv
  • Känna av stämningen i hemmet - att våldet ligger i luften", ansiktsuttryck osv.

Stöd och hjälp till barn som bevittnat våld

Det är viktigt att berätta för barn att våldet inte är deras fel och att de har rätt att känna som de gör. Det är viktigt att barn som behöver det får stöd och hjälp att hantera sina känslor och bearbeta sina upplevelser. Socialtjänsten är skyldig att särkskilt uppmärksamma barns behov och verka för att tillgodose barns behov av trygghet och god omsorg.

Kontakt

För kontakt med socialsekreterare vid Barn och unga ring via kommunens växel 0970-818 000 - handläggare träffas säkrast 8:30-9:30 vardagar.

Du kan även lämna namn, telefonnummer och vad ärendet gäller via växeln 0970-818 000 så blir du uppringd av handläggare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-04-21