Gå till innehåll

Tillfällig övernattning

Vid tillfällig övernattning finns det en rad viktiga saker att tänka på innan övernattning kan ske. Då hyresgäst/övernattande personer inte kan förväntas ha god lokalkännedom eller veta var utrymningsvägar finns ställs det extra krav på er som hyr eller lånar ut er lokal eller lokaler för tillfällig övernattning.

Ansökan om tillfällig övernattning anmäls till räddningstjänsten senast tre vardagar innan övernattning ska ske.

Fastighetsägare/brandskyddsansvarig för en fastighet eller lokal ansvarar för att hyresgästen eller arrangören känner till vilka regler som gäller och att de får nödvändig information om brandskyddet i lokalen.

Räddningstjänstens roll är inte att vara tillståndsgivande för tillfällig övernattning. Räddningstjänstens roll är att informera allmänheten och delge vad som kan anses vara ett skäligt brandskydd för denna typ av verksamhet. Om Räddningstjänsten anser att övernattning ej är lämpligt på grund av att en skälig nivå på brandskyddet inte uppfylls, så kan Räddningstjänsten med lagstöd (Lag (2003:778) om skydd mot olyckor) stoppa/hindra tillfällig övernattning.

Gemensamma riktlinjer

Räddningstjänsterna i Norrbotten har tagit fram gemensamma riktlinjer för vad som anses vara en skälig nivå på brandskyddet vid tillfälliga övernattningar. Riktlinjerna innehåller information om lokalernas brandskydd, ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst, ordningsregler och information om genomförande av brandskyddskontroll.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-26
Publicerad:
2022-11-14