Gå till innehåll

Häjmmamannatjuogos (Lulesamiska)

Jus la boadádallam skibádahkaj jali vahágij mij la rávkkam skihpadåhpesujtov jali årromav åniájggásasjåssudagán de dujna dávk littji ájádusá gåktu galga hejman bierggit.

Jielleváre kommuvnna de mierret dagojt viehkijn ja dårjajn Häjmmamannatjuohkusis. Juohkusin máhtti dunji vaddet rehabiliterimav ja/jali sujtov- ja huvsov hejman.

Jus la boadádallam skibádahkaj jali vahágij mij la rávkkam skihpadåhpesujtov jali årromav åniájggásasjåssudagán de dujna dávk littji ájádusá gåktu galga hejman bierggit. Jielleváre kommuvnna de mierret dagojt viehkijn ja dårjajn
Häjmmamannatjuohkusis. Juohkusin máhtti dunji vaddet rehabiliterimav ja/jali sujtov- ja huvsov hejman. Häjmmamannatjuogos Juohkusin gávnnu barggoterapävtta, fysioterapävtta ja vuolepsujtára. Dån iejvvi mijáv åvddål gå häjmmaj maná ja de dago álgaduvvi häjmmamannama maŋŋela. Dåbdåtjit jasskavuodav de gähttjap duv häjmmabirrasav ja makkir dårjavdárbaha årotjit hejman ja dåbddåt jasskavuodav.

Häjmmamannamjuogos barggá biejven mánnodagá- bierjjedagá ja l sadjihin duv dárbos. Iehkedijt, ijájt ja vahkkogietjijt oattjo viehkev häjmmadievnastusás, idjapatrullas ja skihpasujtáris jus la mierreduvvam dagojt sijájs. Häjmmamannamjuogos duv viehket hejman gitta gålmå váhkkuj. Häjmmadievnastus dan maŋŋela sujtti jus la dárbbo.

Manen häjmmamannamjuogos?

Ulmme l lasedit duv iesjrádálasjvuodav ja iellemkvalitehtav ja doarotjit duv ietjat hejman viessot.

Sihtap dunji vaddet buorre åvdeldimijt dahkat majt iesj máhtá, sidá
ja dárbaha. Mierkki dån ietjat fámos dagá ienemus praktijkalasj vidnojt.
Häjmmamannamjuogos gávnnu sadjihin ja viehket dárbo milta.

Vuostasj ájgge hejman la vuododum lahka aktisajbargguj duv ja juohkusa gaskan ja ihkap stuoves häjmmadievnastusájn ja skihpasujtarijn.

Ulmme l galga jasskavuodav dåbddåt ja oassálasstet ietjat árggabiejven ja dajna máhttet ietjat hejman viessot guhkás máhttelis.

Aktavuodav válldet
Aktavuodav válde häjmmamannamjuohkusin biejven
mánnodagá-bierjjedagá:
Barggoterapävtta:
Karin: 073-803 20 79
Fysioterapävtta:
Cecilia: 073-803 19 25
Vuolepsujtára:
Anna: 073-803 18 87
Elisabeth: 073-803 21 19
Jessica: 073-803 17 05
Katarina: 073-803 20 48

Ienep diededibmáj, aktavuodav válde:
Malin Olofsson, Suorggeoajvve Doarjjaåssudhka ja
Häjmmamannamjuogos T el 0970-818 743, E-maila:
malin.olofsson@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-21
Publicerad:
2023-02-07