Gå till innehåll

Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS

Enligt hälso och sjukvårdlagen skall det i varje kommun finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterka. Denne ska bland annat ansvara för:

  • Att det finns rutiner för att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
  • Att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientens säkerhet.
  • Att anmälan görs till den nämnd som ansvarar för vården om en patient i samband med hälso och sjukvård drabbats av eller riskerat att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
  • Att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård av god kavlite inom kommunernas ansvarsområden.
  • Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen.
  • Att varje patient får den hälso och sjukvård som läkare förordnat om.
  • Att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel:0970-81 80 00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-03-02