Gå till innehåll

Hemsjukvård

Om du har drabbats av sjukdom eller olycka som har krävt sjukhusvård eller vistelse på korttidsenhet så har du kanske funderingar kring hur du ska klara dig hemma igen. Gällivare kommun kan då bevilja insatser med hjälp och stöd av Hemgångsteamet.

Hemgångsteamet är en enhet inom hemvården, riktad till personer som har drabbats av sjukdom eller olycka som har krävt sjukhusvård eller vistelse på korttidsenhet. Teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor och de erbjuder rehabilitering och/eller vård- och omsorg i hemmet under upp till tre veckor efter hemgång.

Om Hemgångsteamet

Hemgångsteamet träffar du innan du åker hem och sedan påbörjas insatserna efter hemgång. För att du ska känna dig trygg så ser vi över din hemmiljö och vad du behöver för stöd för att du ska kunna bo kvar och känna dig trygg.

Den första tiden hemma bygger på ett nära samarbete mellan dig och teamet samt eventuellt ordinarie hemtjänst och sjuksköterska.

Hemgångsteamet jobbar dagtid måndag-fredag och är tillgänglig hos dig utifrån dina behov. Under kvällar, nätter och helger får du hjälp av hemtjänsten, nattpatrullen och sjuksköterska om du har beviljats insatser från dem. Hemgångsteamet kan ge dig stöd i hemmet upp till under tre veckor. Därefter tar hemtjänsten över om behov finns.

Varför hemgångsteam?

Syftet är att öka din självständighet och livskvalitet samt stödja dig i att kunna bo kvar i ditt hem.

Vi vill ge dig goda förutsättningar till att göra det du själv kan, vill och behöver göra. Det innebär att du utifrån din förmåga kommer att få göra de flesta praktiska sysslorna själv. Hemgångsteamet finns tillhands och stöttar där det behövs.

Målet är att du ska känna trygghet och vara delaktig i din vardag och därmed kunna bo kvar i ditt hem så långt det är möjligt.

Hur ansöker jag om hjälp?

Insatser från hemgångsteamet beviljas av biståndshandläggare. Kontakta socialtjänstens biståndsenhet på telefonnummer 0970-81 80 00.

Vad kostar det?

Avgift för kommunal hemsjukvården tas endast ut om avgiftsutrymme finns vid
beräkning av vård- och omsorgsavgiften den så kallade maxtaxan.

Kvalitetsmål för Hemvården

  • Att brukare ska känna trygghet vara delaktig och välinformerad.
  • Att verksamheten har en helhetssyn för att nå god livskvalité.
  • Att Insatserna ska vara individuella och behovsrelaterade utifrån brukarens behov av rehabilitering och sjukvård.
  • Att behandling/insats står i överenskommelse med vetenskaplig och beprövad erfarenhet.
  • Att kvalitetsarbetet tar hänsyn till de lagar och råd som finns.
  • Avdelningschef har ansvar för fördelning av platser inom äldreomsorgens vård- och omsorgs boenden.

Kontakt

Sköterskor i Hemsjukvården
Samordningstelefon 072-534 66 77

Rebahaktörer; Arbetsterapeuter och sjukgymnaster
Rehabs samordningstelefon har telefontid måndag-fredag kl 8.00-9.30 Samordningstelefon 072-227 89 13

Hemgångsteamet når du dagtid måndag-fredag:
Arbetsterapeut: Karin: 073-803 20 79
Fysioterapeut: Cecilia: 073-803 19 25
Undersköterskor:
Anna 073-803 18 87
Elisabeth 073-803 21 19
Jessica 073-803 17 05
Katarina 073-803 20 48

Enhetschef Stödenheten och Hemgångsteam
Malin Olofsson 0970-818 743, E-mail: malin.olofsson@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-02-07