Gå till innehåll

Hållbarhetstips för dig som eldar med ved!

Eld i braskamin

Syntolk: En bild med en eld i en braskamin.

Ved är ett förnybart och inhemskt bränsle. Att elda med ved är klimatsmart, om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning.

Vedeldning är dock en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Med god förbränning minskar både utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar och riskerna för störande rök eller lukt.

Vedeldning kan också påverka klimatet negativt. De sotpartiklar som kan släppas ut vid vedeldning absorberar värme i luften och när de landat på marken, där de också minskar snöns och isens förmåga att reflektera solens strålar. Särskilt märks detta på snötäckta ytor, som vintertid hos oss i Gällivare. På så sätt påskyndas is- och snösmältningen. Minskade utsläpp av sot bromsar alltså den snabba klimatförändring som vi ser i Arktis.

Elda inte för kråkorna!

Det finns mycket du själv kan göra för att maximera nyttan och minimera störningarna när du eldar med ved.

Isolera väl

Om ditt hus är välisolerat behöver du använda mindre mängd ved och minskar dina energikostnader. I äldre hus sker ungefär 15 procent av värmeförlusterna genom vinden och taket.

Exempel på vad du kan göra:

  • Se över tätningslisterna och sätt i nya om det behövs.
  • Sätt ett draperi för dörren och fäll ner persiennerna eller dra för gardinerna på natten för att värmen ska stanna inomhus.
  • Tilläggsisolera vinden, det är ofta en relativt enkel och lönsam åtgärd. Det är klokt att göra en sådan åtgärd innan du uppgraderar eller byter ut ditt uppvärmningssystem. Då slipper du få ett onödigt stort värmesystem som kostar mer.

Elda effektivt

En kamin kan vara mer än bara trivseleldning. Den kan bidra till att minska din sårbarhet för höjda energipriser och vid strömavbrott.

Exempel på vad du kan göra:

  • När du har kompletterande uppvärmning är det viktigt att du har ett bra styr- och reglersystem så att värmen på radiatorerna eller värmen från värmepumpen sänks så snart du eldar i braskaminen eller pelletskaminen.
  • Spara tid och pengar genom att förbättra din eldningsteknik. Med en effektiv brasa går det åt mindre ved, sot- och tjärbildning i skorstenen minskar och därmed risken för sotbränder.
  • Elda med torr ved eller pellets. Veden du eldar med ska ha en fukthalt på cirka 20 procent. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår.

Ett enkelt sätt att kontrollera att förbränningen är god är att gå ut och titta på röken. Eldar du rätt ska röken som kommer ur skorstenspipan knappt vara synlig.

Tänd i toppen

Genom att tända din brasa från toppen kan du bidra till att minska utsläppen med upp till 50 procent, samtidigt som luften blir bättre där du bor. Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå, med luft mellan. Placera tändmedel (helst i form av braständare, näver eller fint huggna vedträn) i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd på brasan med god lufttillförsel tills elden tagit sig, undvik pyreldning.

I receptionen på kommunhuset kan du hämta foldern “Tänd i toppen”.

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Peter Palo energi- och klimatrådgivare

Syntolk: Bilden visar energi- och klimatrådgivare Peter Palo som står med cykelhjälm utanför en byggnad.

Alla som bor och verkar i Gällivare kan vända sig till de kommunala energi- och klimatrådgivarna med frågor som rör till exempel uppvärmning, elräkning eller transporter. Detta är en kostnadsfri service som också är kommersiellt oberoende då den finansieras med statliga bidrag. De finns till för hushåll, organisationer och mindre företag.

Peter Palo, kommunal energi- och klimatrådgivare hälsar:

Hör av dig till oss för att få tips om hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

På energi- och klimatrådgivningens hemsida finns kontaktuppgifter och mycket tips och information.

Koppling till de globala målen

Effektiv vedeldning kan bidra till flera av de globala hållbarhetsmålen, särskilt de som rör hälsa, energi och klimat. Här är några sätt på vilket effektiv vedeldning kan vara positiv för de globala målen.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande; Effektiv vedeldning kan minska utsläppen av luftföroreningar och partiklar, vilket leder till renare luft. Dålig luftkvalitet är kopplad till många hälsoproblem, särskilt andningsproblem, och genom att förbättra vedeldningens effektivitet kan man minska negativa hälsoeffekter.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna: Effektiv vedeldning kan minska utsläppen av växthusgaser genom att optimera förbränningen och därmed minska mängden trä som behövs för att producera energi. Detta bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Dessutom minskar utsläppen av sot som absorberar värme och minskar reflektionen av solens strålar.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald: Genom att främja effektiv vedeldning och öka medvetenheten om hållbar användning av biomassa kan man bidra till bättre skogsförvaltning. Detta kan minska avskogning och bevara biologisk mångfald.

Läs mer

Fler tips

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-13
Publicerad:
2024-01-24