Gå till innehåll

Gå och cykla - en bra start på dagen!

Oline Malmberg

Oline Malmberg, lärare i Idrott och hälsa.

Barn som går eller cyklar till skolan mår bättre och lär sig mer i skolan!

Fysisk aktivitet är viktigt såväl för barns psykiska och fysiska mående som deras förmåga att lära sig nya saker. Barn som upptäcker att de klarar att ta sig till skolan på egen hand stärker sitt självförtroende. Ökad rörelse gör att de kommer till skolan piggare!

Om fler barn går eller cyklar till skolan ökar tryggheten, trivseln och trafiksäkerheten runt våra skolor.

Det är möjligt att använda aktiva resor, som gång och cykel, till skolan redan från förskoleklass. Det viktiga är att barnet från tidig ålder tillsammans med en vuxen får lära sig trafikmiljön och hur man beter sig i trafiken. Allt eftersom barnet mognar så klarar hen sedan av att ta sig till skolan i sällskap med andra barn eller helt självständigt.

Vad gör kommunen?

Just nu har kommunens skolor möjlighet att delta i en Gå och cykla till skolan-utmaning med fina priser. Utmaningen pågår till den sista oktober och skolan väljer två valfria veckor för sitt deltagande. Anmälan är öppen till och med den 16 oktober.

Hedskolan deltar i utmaningen, på initiativ från såväl rektor som personal. Just nu är man mitt inne i aktiviteten.

Oline Malmberg, lärare i Idrott och hälsa, är drivande bakom Hedskolans deltagande och säger så här:

För oss är det självklart att delta. Vi ser en massa fördelar med detta, när eleverna kommer till skolan är de pigga och vakna av den friska luften och fysiska aktiviteten. En del av barnen får möjlighet att vara sociala och kanske prata med barn de inte brukar pratar med under skoltid, andra barn får möjlighet till egentid på sin väg till och från skolan. Dessutom har vi en ständig diskussion om trafiksituationen utanför skolan och kan detta bidra till en säkrare miljö vid vår skolgård så blir vi glada.

Från Gällivare kommun deltar även Mariaskolan. Oline vill dock utmana ännu fler skolor att anmäla sig och berättar att det är jättelätt att anmäla sig och att poängsystemet är superenkelt. Även att åka buss eller promenera sista biten till skolan ger poäng.

Självklart hoppas hon dock att någon av Hedskolans klasser vinner:

Det skulle vara en fin fjäder i hatten att vara bäst i kommunen på aktiv skolfärd.

Vad kan du göra?

Sätt er ner och fundera och diskutera hur det ser ut för just er. Finns det något som kan underlätta för er att välja aktiva resor? Vad kan hindra? Behövs det några särskilda förberedelser, exempelvis att se till att regnkläderna finns redo så att ni inte lockas att ta bilen om det regnar på morgonen?

Ett barn som inte tidigare tagit sig till skolan på egen hand kan behöva stöd att hitta den smartaste vägen och bli uppmärksam på eventuella osäkra passager.

Har alla i familjen fungerande cyklar? Eller fungerar det bättre för er att promenera eller åka buss?

Om någon saknar en cykel så kan ett besök till RePlayen rekommenderas, där finns ofta cyklar att låna. Om det känns motigt att cykla eller gå alla dagar, skulle ni kanske kunna välja en dag i veckan att börja med?

Alla dagar som man går eller cyklar är en vinst för måendet, klimatet och plånboken!

Koppling till de globala målen

Att använda sig av mer aktiva skoltransporter bidrar till uppfyllandet av flera globala mål!

Mål 3: God hälsa och välbefinnande; genom att fysisk aktivitet är en avgörande faktor för ett hälsosamt liv.

Mål 4: God utbildning för alla; genom att fysisk aktivitet förbättrar inlärningsförmågan så att barnen kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bättre sätt.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen; tillgängliga och hållbara transportsystem är en viktig del av att bygga en hållbar stad. Förbättrad trafiksäkerhet särskilt med fokus på människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer är ett av delmålen.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna: Att när det är möjligt välja bort bilen till förmån för ett mer hållbart sätt att resa är en viktig klimatåtgärd som de flesta människor kan göra.

Fler tips

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-13
Publicerad:
2023-09-15