Gå till innehåll

Bli en medveten konsument

Just nu pågår Black Week som följs av Cyber Monday. Under den här perioden, som ses som starten på julhandeln är det många affärer, både fysiska och nätbaserade, som lockar med reor och specialerbjudanden. Att lockas av sådana erbjudanden kan vara frestande, men det är viktigt att överväga det långsiktiga värdet av dina inköp, så att du inte konsumerar saker i onödan. Att ständigt konsumera nya saker kan belasta din privatekonomi över tid.

I samband med årets Black Week vill vi uppmana till en stund av eftertanke. Konsumtionens påverkan sträcker sig bortom den egna plånboken – den har också en avgörande inverkan på möjligheten att nå de globala hållbarhetsmålen.

För att skapa en hållbarare värld är det viktigt var och hur produkter produceras. Många gånger sker produktionen under icke-etiska förhållanden, med låga löner och bristande arbetsrättigheter. Vidare kan utvinning av råmaterial och tillverkning av produkter ha skadliga effekter på miljön. Att stödja företag som har transparenta och hållbara produktionsmetoder bidrar till att skapa en rättvisare och mer hållbar global ekonomi.

Innan du gör ett köp, fundera därför över om det verkligen är nödvändigt och om det kommer att ge långsiktig glädje och nytta.

Jon Landström Konsumentvägledare

Jon Landström, kommunens konsumentvägledare samt budget- och skuldrådgivare.

Kommunen kan ge dig som konsument vägledning

För att stötta dig som konsument i dina val erbjuder Gällivare kommun både konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning. Konsumentvägledningen kan underlätta för dig som konsument genom att kostnadsfritt ge oberoende stöd och vägledning. Du kan få information innan köp av vara eller tjänst samt tips på vad du bör tänka på innan du ingår avtal.

Några av tipsen från konsumentvägledningen är att:

  • Jämföra priser. Genom att hålla koll på priser över tid och utnyttja jämförelseverktyg kan du få en uppfattning om rea-priset är så bra som det verkar.
  • Kolla upp om du kan ångra dig, lämna tillbaka eller byta det du köpt. Om du köper en julklapp kan det vara särskilt viktigt att kolla upp hur länge denna rätt gäller.
  • Om du handlar på nätet är det bra att kolla upp företaget du handlar ifrån. Går företaget att kontakta via mejl eller telefon? Om det bara finns ett kontaktformulär kan det vara en varningssignal om att företaget är oseriöst. Dina rättigheter att till exempel klaga eller ångra dig är starkare om företaget kommer från något EU-land.
  • Ta reda på var varan kommer ifrån. För varor som levereras direkt från fabrik i till exempel Asien finns det en risk att du måste betala extra avgifter i form av tull och frakt.

Jon Landström som är kommunens konsumentvägledare hälsar:

Följer du de här fyra tipsen så slipper du många potentiella problem senare. Eftersom räntan är hög på krediter kan en rea-vara på avbetalning bli väldigt mycket dyrare än samma vara till ordinarie pris. Det är klokt att fundera över detta så att du bara handlar det du har råd med just nu.

För lite extra omtanke om vår planet så tipsar Jon vidare om att en bra sak, särskilt när du ska köpa olika typer av elektronikprodukter, är att kolla om det du ska köpa går att reparera och att det finns reservdelar om något behöver bytas ut.

Om du trots allt skulle hamna i en situation där du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt så är du inte ensam. Tre av fyra svenskar får årligen problem med något de köpt. I en sådan situation kan du kontakta konsumentvägledningen för att få information om dina rättigheter och hur du gör för att klaga på en vara eller tjänst, samt vad du kan göra om motparten inte godtar ditt klagomål. Du kan även få stöd i kommunikation med näringsidkaren.

Tips till dig för en medveten Black Week:

  1. Gör en lista: Planera dina inköp och fokusera på det du verkligen behöver.
  2. Sätt upp en budget: Bestäm i förväg hur mycket du kan handla för
  3. Tänk långsiktigt och handla smart: Fundera över hållbarheten och livslängden på de produkter du överväger att köpa. Handla saker av god kvalité.
  4. Stöd hållbara företag: Välj företag som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och som har etiskt ansvarsfulla produktionskedjor.

Berätta gärna på våra sociala medier om dina bästa knep för att vara en medveten konsument!

Koppling till de globala målen

Överdriven konsumtion har direkta konsekvenser för miljön och påverkar de globala hållbarhetsmålen. Från resursförbrukning till avfallshantering, varje köp har en påverkan. Många produkter produceras under förhållanden som kan vara skadliga för både miljön och människor. Genom att minska överflödiga inköp och välja produkter från företag som prioriterar hållbarhet, kan du bidra till målen om ansvarsfull konsumtion och produktion.

Mål 1 Ingen fattigdom: Genom att vara medveten om och undvika produkter som tillverkas under exploaterande arbetsvillkor eller som utnyttjar billig arbetskraft kan du stödja målet om att minska fattigdomen.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Genom att välja produkter från företag som följer etiska arbetsprinciper och erbjuder rättvisa arbetsvillkor, bidrar du till skapandet av en rättvis och hållbar ekonomi. Detta stöder även målet om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Mål 10 Minskad ojämlikhet: Att stödja företag som strävar efter rättvisa och hållbara produktionskedjor kan bidra till att minska ojämlikheter inom och mellan länder.

Mål 12 Ansvarsfull konsumtion och produktion: Genom att göra medvetna och hållbara val under Black Week, såsom att köpa produkter från företag med hållbara produktionsmetoder och miljövänliga material, bidrar du till att minska belastningen på miljön och stödja ansvarsfull konsumtion.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna: Hållbara produkter och produktionsmetoder bidrar till att minska den totala klimatpåverkan. Genom att i första hand shoppa mindre och i andra hand välja produkter med lägre koldioxidavtryck och stödja företag som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan, bidrar du till målet om att bekämpa klimatförändringarna.

Att göra medvetna och hållbara val under Black Week är alltså ett konkret sätt för både individer och företag att aktivt bidra till att uppfylla flera av de globala hållbarhetsmålen och främja en mer hållbar och rättvis värld.

Fler tips

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-13
Publicerad:
2023-11-17