Gå till innehåll

Kan en stol ha flera liv?

Foto: Daniel Olausson / Follow the Light. Textilverkstan på kommunens Arbetsmarknadsenhet.

Foto: Daniel Olausson / Follow the Light. Textilverkstan på kommunens Arbetsmarknadsenhet ger gamla möbler nytt liv.

För att bromsa klimatförändringarna och minska vårt tryck på naturresurserna behöver vi konsumera mer hållbart. En lösning är att tänka efter kring de möbler man köper och övergå till ett mer cirkulärt tankesätt. Genom att minska på slit- och släng satsas det istället på att maximera värdet av naturresurser och att producera möbler med lång livslängd som uppmuntrar till återbruk och renovering.

Produktion av nya möbler kräver stora mängder naturresurser såsom trä och metall, men även vatten och kemikalier. Genom att återanvända möbler minskar du behovet av dessa resurser och därmed även negativ påverkan på miljön. Eftersom behovet av energi minskar, minskar därmed även utsläppen av växthusgaser som är förknippade med energiproduktion.

Genom att återbruka möbler minskar du dessutom mängden avfall och de skadliga utsläpp som kan uppstå vid förbränning av möbler.

Att köpa nya möbler kan vara dyrt, medan återbrukade möbler ofta är mer prisvänliga. Du kan spara pengar genom att köpa begagnade möbler eller genom att renovera och reparera de möbler du redan äger istället för att köpa nya.

Återbrukade möbler kan ha en unik stil och karaktär som inte finns i nya möbler, vilket gör att du kan skapa ett personligt hem. Vissa äldre möbler kan ha historiskt eller kulturellt värde. Genom att återbruka och vårda sådana möbler kan du bidra till att bevara en del av kulturarvet.

Nya möbler kan ibland avge skadliga kemikalier och avgaser (till exempel formaldehyd) som kan påverka inomhusluftkvaliteten. Äldre möbler har oftast redan avdunstat dessa ämnen och kan därför bidra till en bättre inomhusmiljö.

Personalfik kommunhuset

Möblerna i kommunhusets personalfik har fått en uppfräschning med hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet.

Textilverkstan har piffat upp kommunhusets personalfik

Kommunens arbetsmarknadsenhet driver bland annat Alltinget, Textilverkstan och Serviceverkstan.

På Alltinget kan du som privatperson både lämna in möbler du vill bli av med och köpa nya. Om tid och kompetens finns på Serviceverkstan just då kan de göra mindre reparationer eller målarbeten på möbler som inkommit till Alltinget, som de sedan säljer vidare.

Kommunala verksamheter kan lämna in möbler med trasigt eller tråkigt tyg till Textilverkstan som då klär om dessa så de får nytt liv. På samma sätt kan kommunala verksamheter lämna in möbler för enklare renovering till Serviceverkstan.

Detta såg kommunens personalchef Anna Johansson Miettinen som en möjlighet för att fräscha upp personalfiket i kommunhuset där möblerna var i tråkigt skick. Nu är stolar, soffor och fåtöljer omklädda i ett enhetligt tyg och borden har fått sig en ny matchande färgsättning.

Tankar gick att vi ska försöka återbruka så mycket vi kan och kommunfikets möbler behövde både lagas och få en uppfräschning. Så Serviceverkstan fick i uppdrag att måla och lacka borden. Stolarna och sofforna var också lite ostabila och behövdes lagas och då passade vi även på att be Textilverkstan klä om dem med nytt tyg. Färg och tyg har valts efter vårat arbetsgivarvarumärke.

Arbetsmarknadsenheten har alla gjort ett fantastiskt arbete och det har blivit så fint i kommunhusets personalfik!

Bli en återbrukare du också!

Om du är på jakt efter nya möbler överväg ett besök på Alltinget. Det är ofta en utmärkt plats att hitta begagnade möbler till rimliga priser. Genom att handla secondhand minskar behovet av att tillverka nya möbler.

Håll även ögonen öppna efter loppisar och på köp- och säljsidor på Facebook. Många människor säljer sina gamla möbler online, och du kan ofta förhandla om priset.

Om du har möbler som du inte längre behöver, överväg att byta eller ge bort dem istället för att kasta dem.

Om du har gamla möbler som är i dåligt skick, överväg att renovera dem istället för att köpa nya. Många möbler kan få nytt liv genom målning, slipning eller reparationer. Exempelvis minskar klimatpåverkan med 70 procent om du fräschar upp din gamla matgrupp genom att måla eller olja trädelarna och klä om stolsdynorna istället för att köpa nytt.

Dela dina egna erfarenheter av att återbruka möbler och inspirera andra att göra detsamma. Det kan vara genom sociala medier, bloggar eller att helt enkelt berätta för vänner och familj om fördelarna med att återbruka.

Om du är kreativ och vill ha unika möbler kan du överväga att göra egna möbler eller uppgraderingsprojekt. Det finns många “do it yourselt”-resurser online som kan hjälpa dig komma igång.

Genom att följa dessa tips kan du bidra till att främja återbruk av möbler och samtidigt spara pengar och minska din miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis kan återbruk av möbler vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt samtidigt som det ger dig möjlighet att skapa en unik inredning. Det är ett hållbart val som kan hjälpa till att minska avfallsmängden och den negativa påverkan på vår planet.

Koppling till de globala målen

Återbruk av möbler är nära kopplat till flera av de globala målen i Agenda 2030. Här är några av de mest relevanta kopplingarna:

  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion: Återbruk av möbler bidrar direkt till Mål 12 genom att minska behovet av nyproduktion av möbler. Genom att förlänga livslängden på befintliga möbler minskar vi mängden naturresurser och energi som krävs för att tillverka nya möbler.
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringar: Genom att minska efterfrågan på nya möbler minskar vi även utsläppen av växthusgaser som är förknippade med möbelproduktion, inklusive transport och tillverkning av råmaterial. Detta bidrar till att bromsa klimatförändringarna.
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen: Återbruk av möbler främjar hållbara städer genom att minska mängden avfall som hamnar på soptippar. Det bidrar också till att skapa mer mångsidiga och unika inomhusmiljöer som kan förbättra livskvaliteten i städerna.
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Återbruk av möbler kan generera ekonomisk tillväxt genom att stödja secondhand-butiker, möbelrenoverare, och hantverkare. Det kan också skapa arbetstillfällen inom återvinningsindustrin och möbelrenoveringssektorn.
  • Mål 1: Ingen fattigdom: Genom att göra begagnade möbler tillgängliga till förmånliga priser kan återbruk ge ekonomiska fördelar till människor med låga inkomster och minska deras kostnader för inredning och möbler.
  • Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur: Möbelrenovering och återbruk kan ses som en form av innovation inom cirkulär ekonomi, där produkter används och återanvänds istället för att slängas. Det främjar en mer hållbar användning av resurser och material.
  • Mål 17: Partnerskap för att nå målen: För att främja återbruk av möbler krävs samarbete mellan regeringar, företag, ideella organisationer och samhället i stort. Detta mål betonar vikten av partnerskap och samverkan, vilket är avgörande för att uppnå de övriga målen.

Fler tips

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-13
Publicerad:
2023-10-30