Gå till innehåll

Dari فارسی

شما به عنوان یک تازه وارد به Gällivare می توانی مشاوره و راهنمایی و کمک دریافت کنی در باره‌ی موارد آسان. شما می توانید سؤالات خودتان را مترح کنید به وقت های معین شده.مشاوره و راهنمایی می تواند تلفنی و یا حضوری انجام شود با وقت های معین شده ارائه شود. برای دریافت مشاوره تلفنی و یا دریافت وقت ملاقات حضوری با این شماره به تماس شوید.0970818034

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-21
Publicerad:
2023-04-20