Gå till innehåll

Tolk

Om du som besöker en kommun eller myndighet inte behärskar svenska språket har du rätt till tolk.

När en kommun eller en myndighet har att göra med någon som inte behärskar språket ska myndigheten vid behov anlita tolk.

Det är nödvändigt för att vara säker på att alla människor får vård och samhällsservice på lika villkor.

Anhöriga, barn eller vänner ska inte användas som tolkar. De är inte opartiska och har inte tystnadsplikt. En tolk arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt.

Tillgång till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900)

Text

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-30
Publicerad:
2023-06-14