Gå till innehåll

Vägen in i samhället

Utgångspunkten för Gällivare kommun är att skapa goda förutsättningar för nyanlända att etablera sig i samhället.

Integration skapar vi tillsammans
Integration handlar om att skapa ett inkluderande Gällivare och det kan vi bara göra tillsammans. Integration omfattar alla i samhället och bygger på ömsesidig förståelse. Då skapas förutsättningar för ett berikande mångfaldssamhälle. För att detta ska kunna ske behövs ett gott mottagande och en god introduktion till livet som nya Gällivarebor. Tillgång till en bostad, barnomsorg och skolgång, hälsa och sjukvård, utbildning för de vuxna följt av arbetstillfällen liksom fritidssysselsättning och sociala mötesplatser liksom inflytande och delaktighet är centralt. En inkluderande integration kan inte kommunen allena åstadkomma. Här behöver vi alla tillsammans hjälpa till; du och jag, föreningslivet, näringslivet, samfund och myndigheter.

Nyanländ

När en person fått uppehållstillstånd är det viktigt att tidigt komma in i samhället och lära sig språket. Genom rådgivning, information och vägledande dialog får nyanlända nära och praktiskt stöd för att kunna hantera vardagliga uppgifter. Frågor kan röra försörjning, bostad, vård eller hjälp med att förstå innebörden av olika besked från myndigheter och kommun.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nyanlända personer deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram under 24 månader. Där en individuell etableringsplan tas fram för varje nyanländ. Den består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerat med att aktivt söka jobb. Målet är att den nyanlände personen så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egenförsörjning.

Svenska för invandrare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I etableringsplanen ingår Stockholms stads språkkurs svenska före invandrare (sfi). Kursen är individuell och studierna planeras utifrån var och ens förutsättningar. Varje elev får en kartläggning som ligger till grund för den egna studieplanen.'

Samhällsorientering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gällivare kommun erbjuder även samhällsorientering via Lapplands Lärcentra. Det ingår i etableringsplanen och omfattar 100 timmar. Syftet är att ge kunskap om hur det svenska samhället fungerar och hur man gör för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Det finns chans att diskutera och ställa frågor. Kursen ges på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Samhällsorienteringen vänder sig till nyanlända 18–64 år med uppehållstillstånd som anvisats till Gällivare kommun eller som har bosatt sig här själva.

Vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inom kommunal vuxenutbildning, Komvux, finns utbildningar och kurser på grundläggande- och gymnasial nivå. För att välja rätt kurs, eller kanske flera kurser, och studietakt finns studie- eller yrkesvägledare att prata med. Vägledare och student tar tillsammans fram en studieplan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-04
Publicerad:
2023-06-26