Gå till innehåll

Årsredovisningar

Årsredovisningen upprättas en gång per år. Den innehåller bl.a. en omvärldsbevakning där läsaren kan få en inblick i de ekonomiska framtidsutsikterna, uppgifter om befolkningsutvecklingen i kommunen, länet och riket samt en redogörelse hur arbetsmarknaden har sett ut under året och hur den förväntas utvecklas i framtiden.

Årsredovisningen innehåller också en redovisning av kommunens mål och till vilken grad målen är uppfyllda. I årsredovisningen finns även ekonomiska analyser, resultat både för kommunen och koncernen, personalredovisning och därtill även verksamheternas redovisning.

Arbetet med årsredovisningen påbörjas redan i november och slutförs i slutet av mars.

Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i april.

Kontakt

Behöver du ta del av äldre årsredovisningar?
Kontakta ekonomiavdelningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-16
Publicerad:
2023-05-26