Gå till innehåll

Skattesatser

Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla och finansierar ca 60 % av kommunens totala kostnader. Andra inkomstkällor är bl.a. statsbidrag och avgifter för kommunens olika tjänster.

Den skatt som kommer kommunen tillgodo är kommunalskatt om 22,55 kr. Skatten till landstinget uppgår till 11,34 kr per intjänade 100 kr. Är du dessutom medlem i svenska kyrkan tillkommer 1,10 kr oavsett om du är med i Gällivares eller Malmbergets församling. I dessa 1,10 kr ingår den obligatoriska begravningsavgiften om 0,28 kr per intjänad 100 kr.

Den kommunalskatt som du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar räknat per intjänad 100 kr

1. Kommunalskatt 22,55 kr
2. Landstingsskatt 11,34 kr
3. Begravningsavgift 0,28 kr

Totalt: 34,17 kr

Är du medlem i svenska kyrkan blir skatten:

1. Kommunalskatt 22,55 kr
2. Landstingsskatt 11,34 kr
3. Kyrkoavgift 1,10 kr (Begravningsavgift om 0,28 kr ingår)

Totalt: 34,99 kr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-26
Publicerad:
2023-05-26