Gå till innehåll

Budget

Budgeten är ett verktyg för att styra kommunen. Budgetprocessen fortgår under hela året med planering inför kommande års budget.
I kommunfullmäktige fastställs de ramar som respektive styrelse och nämnd har att förhålla sig till i detaljbudgetarna.

 

Flera av de politiska partierna lämnar in separata budgetar som de yrkar beslut på under kommunfullmäktiges budgetärende. Nedan presenteras sammanställningar av de partibudgetar som presenterats för kommunfullmäktige. Förkortningen KS är kommunstyrelsens (majoritetens) förslag.


Budgetuppföljning

Uppföljning av styrelse/nämndernas budget rapporteras löpande till kommunstyrelsen.

Kontakt

Behöver du ta del av äldre budgetar?
Kontakta ekonomiavdelningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-03
Publicerad:
2023-05-26