Gå till innehåll

Vatten- och avloppstaxa

Om du har kommunalt vatten och avlopp betalar du en vatten- och avloppstaxa. Den finansierar kommunens vatten- och avloppsverksamhet.

Fastighetsägare som är kopplade till kommunalt vatten och avlopp (va) måste betala en vatten- och avloppstaxa. Det är en avgift som varje år fastställs av kommunens fullmäktige utifrån den så kallade självkostnadsprincipen. Det innebär att vatten- och avloppsavgiften motsvarar kostnaden för den vatten- och avloppstjänst kommunen tillhandahåller. Verksamheten får inte gå med vinst eller förlust.

Vatten- och avloppstaxans delar

Vatten- och avloppstaxan utgörs av två delar: anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas när en fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Brukningsavgiften är en återkommande avgift som består av två fasta avgifter och en rörlig avgift. En av de fasta avgifterna kallas fast avgift och den täcker kostnader för till exempel administration och vatten- och avloppsplanering. Den andra fasta avgiften kallas lägenhetsavgift och är avgiften för ett hushåll. Den grundas på antalet bostadsenheter som finns på en fastighet.

Förbrukningsavgiften är brukningsavgiftens rörliga del. Det är en avgift för varje levererad kubikmeter vatten. Den täcker bland annat underhåll, och produktion, distribution och rening av dricksvatten och spillvatten.

Kontakta vatten- och avloppsplanerare

Telefonnummer: 0970-81 82 58

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11:00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-15
Publicerad:
2024-01-10