Gå till innehåll

Om vatten- och avloppskollektivet

Om du är kopplad till kommunalt vatten och avlopp ingår du i vatten- och avloppskollektivet som gemensamt äger vatten- och avloppssystemet. Kommunen är huvudman.

Vatten- och avloppskollektivet

Fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp ingår i vatten- och avloppskollektivet. Det finns miltals med ledningar och många anläggningar som exempelvis pumpstationer, och vatten- och avloppsreningsverk i vatten- och avloppssystemet. Detta äger vatten- och avloppskollektivet gemensamt.

Kommunen är huvudman

Kommunen är huvudman för vatten- och avloppssystemet och ansvarar därmed bland annat för planering, drift och underhåll av det. Huvudmannen ansvarar för vatten- och avloppsanläggningen fram till förbindelsepunkten till en fastighet, där fastighetsägarens ansvar tar vid.

Finansiering

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten finansieras med vatten- och avloppstaxa. Taxan bestäms enligt självkostnadsprincipen, och verksamheten får varken gå med vinst eller förlust.

Kontakta vatten- och avloppsplanerare

Telefonnummer: 0970-81 82 58

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11:00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-15
Publicerad:
2024-01-10