Gå till innehåll

Vatten och avloppsvatten - ett kretslopp

Har du tänkt på hur mycket vatten du använder? Och har du tänkt på hur mycket avloppsvatten du bidrar till? Var kommer vattnet ifrån och vart tar avloppsvattnet vägen? Vi på kommunens vatten- och avloppsverksamhet jobbar med ditt dricks- och avloppsvatten.

Vi som jobbar med vatten och avlopp (va) på kommunen ser till att våra vattenverk fungerar och producerar dricksvatten till våra kunder i vatten-och avloppskollektivet. Vi ser också till att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i våra vattendrag.

I Gällivare kommun är ungefär 18 000 personer knutna till kommunens vatten- och avloppsnät, och av dem bor ungefär 2 000 personer på landsbygden och
16 000 personer i tätorten.

Det finns inget nytt vatten

Enligt Svenskt vatten använder varje person 120–140 kilo vatten om dagen. Dessutom producerar varje person över 300 kilo avloppsvatten varje dag. Det blir stora mängder på ett år. Varje år renar våra vatten- och avloppsverk flera miljoner liter dricksvatten och avloppsvatten.

Det är mycket viktigt att vatten- och avloppssystemet fungerar. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det ingår i ett kretslopp och det är en anledning till att avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i våra vattendrag. Det finns inget nytt vatten, utan allt vatten ingår i ett kretslopp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-22
Publicerad:
2024-03-22