Gå till innehåll

Avlopp

Reningsverken tar emot avloppsvatten från hushållen och vattnet har olika sammansättning beroende på varifrån det kommer.
Här har vi samlat information om avloppsvatten, spillvatten från hushåll, dagvatten och spillvatten från industri.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-04-20