Gå till innehåll

Ansluta fastighet till kommunalt ledningsnät

Om du bor i eller i närheten av ett område med kommunalt vatten och avlopp, kan du ansöka om att ansluta din fastighet. Vissa områden är anslutna till kommunalt vatten och avlopp genom en samfällighet.

Om du bor eller ska bygga hus i ett område där det finns kommunalt vatten och avlopp, och vill ansluta din fastighet, ska du lämna in en servisanmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp till kommunen.

Även om du bor nära ett område som är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet, kan du ansöka om att få ansluta din fastighet. Om du vill ha information om detta kan du höra av dig till vår vatten- och avloppsplanerare.

Anslutning genom samfällighet

I vissa områden har en vatten- och avloppssamfällighet bekostat och byggt ett ledningsnät som i sin tur är anslutet till kommunens ledningsnät. Om du bor i ett sådant område och vill ansluta din fastighet till samfällighetens ledningsnät, ska du kontakta vatten- och avloppssamfälligheten för information om kostnader och hur du ska göra för att ansluta.

Sidinformation

Vatten-och avloppsenheten

Telefontider tisdag och torsdag kl. 09.30-11:00.

Senast uppdaterad:
2024-01-15
Publicerad:
2023-06-13