Gå till innehåll

Dagvatten

Dagvatten kommer från regn eller smältvatten. Det är vatten som rinner på markytan och det kan innehålla föroreningar.

Dagvatten kommer oftast från nederbörd som regn, eller snö och is som smält. Det kan också komma från dränvatten, det vill säga vatten från områden som dräneras. Det rinner av från hårdgjorda ytor som tak, vägar och parkeringsplatser. I tätorten leds dagvattnet bort i dagvattenledningar för att minska risken för översvämningar.

Dagvatten kan bidra till grundvattenbildningen och kan användas för att exempelvis vattna trädgårdar.

Dagvatten i sig är inte förorenat, men när det rinner över ytor med föroreningar följer dessa med vattenflödet. Föroreningarna kan på så sätt hamna i vattendrag (så kallade recipienter). Dagvatten i vissa områden kan därför behöva renas innan det når en recipient.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-15
Publicerad:
2023-03-29