Gå till innehåll

Vatten- och avloppsverksamheten

Varje år renar våra vatten- och avloppsverk flera miljoner liter dricksvatten och avloppsvatten.

Vi som jobbar med vatten och avlopp (va) på kommunen har till uppgift att se till att våra vattenverk fungerar och producerar vatten till våra kunder i va-kollektivet. Vi ser också till att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i våra vattendrag.

I Gällivare kommun är ungefär 18 000 personer knutna till kommunens va-nät, och av dem bor ungefär 2 000 personer på landsbygden och 16 000 personer i tätorten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-18
Publicerad:
2023-06-02