Gå till innehåll

Om oss

Vi på kommunens vatten- och avloppsverksamhet ser till att Gällivare kommuns vatten och avlopp fungerar.

Vi på vatten- och avloppsverksamheten planerar, underhåller och sköter driften av vattenreningsverk, avloppsreningsverk och ledningar. Här jobbar tekniker, vatten- och avloppsplanerare, laboratoriepersonal och många fler. Det är vi som ser till att du får dricksvatten i kranen och att ditt avloppsvatten renas.

Dricksvatten

På vattenreningsverken tar vi upp råvatten och förädlar det till dricksvatten. Det levererar vi till de kunder som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppskollektivet.

Avloppsvatten

På avloppsreningsverken renar vi spillvatten från de det kommunala vatten- och avloppskollektivet. Det renas i flera steg tills det är så rent att vi kan släppa ut det i en recipient, det vill säga ett vattendrag.

Ledningsnät

Vatten- och spillvatten transporteras i ledningar under mark. Ledningsnätet är många mil långt och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra det för att säkra transporten av dricksvatten och spillvatten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-10
Publicerad:
2024-01-10