Gå till innehåll

Lagar och regler

Lagen om allmänna vattentjänster och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp styr vatten- och avloppsverksamheten i kommunen.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster kallas även vattentjänstlagen. Den reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp, och fastighetsägares rätt att använda dessa. Vattentjänstlagen gäller för alla kommuner i Sverige.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Varje kommun har egna bestämmelser för vatten och avlopp – allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA). ABVA antas av kommunfullmäktige och reglerar förhållandet mellan vatten- och avloppsabonnenter och kommunen. I den kan du bland annat läsa om vad du har för rättigheter och skyldigheter vad gäller vatten och avlopp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-22
Publicerad:
2023-12-21