Gå till innehåll

Slam och latrin

När avloppsvatten renas bildas slam. Slammet som bildas består av upplöst toalettpapper och avföring. Enskilda avloppsanläggningar måste därför slamtömmas regelbundet av kommunen.

Slam finns i alla typer av enskilda avlopp, exempelvis slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att tömma din anläggning på slam minst en gång per år.

Slamtömning sker av en entreprenör som är anlitad av kommunen.

Du kan välja att kompostera ditt slam och latrin själv men då behöver du skicka in en anmälan om det till kommunens miljö-, bygg-, och räddningsnämnd.

Ordinarie slamtömningsperiod är maj-september
Tömningen av slutna tankar, fettavskiljare och trekammarbrunnar ska ske minst 1 gång per år. Slamtömning av enskilda slutna tankar och slamavskiljare startar som vecka 22. Tömningsperioden är maj-september.

Att tänka på innan slamtömning

  • Anläggningen ska vara lättillgänglig vid tömning.
  • Vägen fram till slamanläggningen ska vara framkomlig och hålla för tung lastbil.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slamanläggningen får normalt inte överstiga 10 meter.
  • Det är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att brunnslocket inte väger mer än att det kan hanteras av en person.
  • Lock får inte vara övertäckta vid tömning.
  • Ta bort tunga föremål som eventuellt ligger på brunnslocket.
  • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
  • Slamanläggningens placering ska märkas ut med en pinne/käpp eller flagga.

Extra avgifter

Bomkörningsavgift
Om slamtömning inte har kunnat utföras under ordinarietur på grund av exempelvis ej farbar väg, låst bom eller liknande debiteras bomkörningsavgift. Tömning vid senare tillfälle där bomkörning skett debiteras taxa enligt avropstömning (extra tömning).

Extre slang
Extra slang tillkommer om uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiger 10 meter.

Tungt lock
En extra avgift tas om lock väger mer än 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.

Vid frågor om tömning och extra tömning

Kontakta BDX Miljö AB 0970-777 17.

Lämna latrin
Latrin från torrdass ska lämnas i komposterbara tunnor eller påsar. Latrin kan lämnas endat på Kavahedens återvinningsccentral. Du kan också kompostera latrin på din egna fastighet men detta kräver en anmälan till miljöavdelningen.

Du kan köpa komposterbara påsar och tunnor på Kavaheden
BioLatrin-tunnan eller komposterbara påsen hämtar du på Kavahedens ÅVC och så lämnar du ditt namn, personnummer och din adress så skickar vi en faktura.

BioLatrin-tunnan

275 kr inkl. moms

Kompost 35 liters påsar

50 kr/rulle (25 påsar) inkl.moms


Varför måste det vara komposterbara kärl?
Om latrin lämnas in i komposterbara kärl så kan vi lägga dessa i våran strängkomopst, blanda dem med annat organiskt material och göra jord av dem. Detta är det billigaste och miljösmartaste sättet att hantera latrin på för oss.

 

Har du en packtoa där du efter varje besök spolar genom att trampa på en fotpedal placerad på toalettstolens nederdel. Spolningen gör att avfallet i toalettskålen förpackas i så kallad spolfolie - ett tåligt material som täcker toalettskålen - och matas ner i en avfallsbehållare placerad under själva toalettstolen.

Kontrollera att din spolfolie är komposterbar, då kan du enkelt kompostera latrinet själv eller lämna det till Kavahedens återvinningscentral. Har du den gamla modellen som svetsar ihop folien måste du koppla bort den och sedan byta till komposterbar folie.

Har du flyttat, glöm inte bort att göra ägarbyte för att fakturorna ska hamna rätt.


Sidinformation

skylt
Vid frågor om fakturor, debitering och avgifter.
Slamtömning

Telefontider:
måndag och onsdag 11.30-12.00.

Senast uppdaterad:
2023-09-04
Publicerad:
2023-04-20